Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tjänsten som Rättsregistercentralens direktör söktes av 19 personer

Justitieministeriet 24.3.2020 9.29
Nyhet

Sammanlagt 19 personer sökte tjänsten som Rättsregistercentralens direktör inom den utsatta tiden. Tjänsten tillsätts från början av juni 2020 för en period på fem år.

Följande personer lämnade in sin ansökan inom den utsatta tiden:

Jussi Heino
Tuomo Kouhia
Joonas Majoinen
Toni Malinen
Mika Nordman
Jason Papadopoulos
Jukka Rautanen
Henri Rikander
Riitta Rosenberg
Jari Saarela
Jukka Santala
Juha Savela
Mika Smedsten.

Sex av sökandena vill inte ha sina namn offentliggjorda.

Rättsregistercentralen ansvarar för de centrala registren och informationshanteringen inom justitieministeriets förvaltningsområde samt för verkställandet av förmögenhetsstraff. RRC ansvarar för utvecklingen och administrationen av justitieförvaltningens IT-system samt är förvaltningsområdets IT-upphandlingsenhet.

Ytterligare upplysningar: Tarmo Maunu, enhetschef, tfn 0295 150 315, [email protected]

Palaa sivun alkuun