Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Beredningen av ett positivt kreditupplysningsregister och kortare förvaringstider för betalningsanmärkningar inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2020 15.16
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt arbetsgrupper med uppgift att bereda ett positivt kreditupplysningsregister och kortare förvaringstider för betalningsanmärkningar. Reformerna är ett led i regeringens åtgärder för att bekämpa överskuldsättning.

Den styrgrupp och de två underarbetsgrupper som nu tillsatts har till uppgift att bereda den lagstiftning som ett positivt kreditupplysningsregister förutsätter och de ändringar i lagstiftningen om kreditupplysningar som behövs för att förkorta förvaringstiderna för betalningsanmärkningar. Samtidigt bereds inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret.

Vid beredningen utreds också om registret kan tas i bruk stegvis så att det åtminstone i fråga om konsumentkrediter skulle tas i bruk våren 2023. Avsikten är att de kortare förvaringstiderna för betalningsanmärkningar ska träda i kraft samtidigt.

- Ett positivt kreditupplysningsregister har i flera utredningar ansetts vara ett viktigt sätt att förebygga överskuldsättning. Med hjälp av registret kan kreditgivarna på ett lättare och tillförlitligare sätt bedöma personens betalningsförmåga. Således är det inte heller nödvändigt att förvara betalningsanmärkningar lika länge som i nuläget. Eftersom registret kommer att innehålla individers inkomstuppgifter och kreditupplysningar, är ett starkt dataskydd av största vikt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Mandattiden för arbetsgrupperna löper ut vid utgången av november 2021.

Åtgärderna för att inrätta ett positivt kreditupplysningsregister och förkorta förvaringstiderna för betalningsanmärkningar vidtas i syfte att bekämpa överskuldsättning i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Mer information:

Tanja Jaatinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 056, [email protected]

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]

Projektets webbsidor

 
Sivun alkuun