Hyppää sisältöön

Riippumaton tutkintaryhmä selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2020 13.37
Tiedote

Valtioneuvosto asetti tänään Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa.

Kyseessä on turvallisuustutkintalain mukainen poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta. Tällainen tutkinta voi lain mukaan koskea erittäin vakavaa kuolemaan johtanutta tai yhteiskunnan perustoimintoja uhannutta tai vakavasti vaurioittanutta tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus. 
Toimeksiannon tämän poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaan antaa valtioneuvosto oikeusministerin esittelystä.

- Olemme eläneet hyvin poikkeuksellista kevättä, jossa Covid 19 -epidemia on vaikuttanut koko yhteiskuntaamme ja meihin kaikkiin. Suomi on pärjännyt hyvin. Nyt kun tilanne alkaa rauhoittua, on syytä tarkastella tehtyjä päätöksiä. Tuntuu oikealta asettaa tämä työryhmä, jonka kautta saamme riippumattoman asiantuntija-arvion tämän monin tavoin poikkeuksellisen kriisin hoitamisessa tehdyistä toimenpiteistä ja niiden seurauksista, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen. Tutkintaryhmältä odotetaan suosituksia siitä, miten pandemian aikaisten kokemusten perusteella voidaan kehittää yhteiskunnan varautumista erittäin vakaviin tapahtumiin ja lieventää niiden seurauksia.
Tarkastelun kohteena ovat ajanjaksolla 1.1.-31.7.2020 erityisesti:

  • julkishallinnon ja muiden toimijoiden havahtuminen tilanteeseen, tehdyt toimenpiteet ja tiedonkulku
  • tilanteessa sovelletut säädökset
  • tilanteeseen varautuminen ennakkoon, valmiussuunnitelmat ja muut asiakirjat
  • kansalaisten turvallisuuteen vaikuttanut viestintä
  • toiminnan seuraukset

Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi, joten tutkinnassa ei käsitellä syyllisyys, vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksiä. Lääketieteellisen hoidon tarkastelu ei kuulu tutkinnan piiriin.

Tutkintaryhmää johtaa johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta. Ryhmän jäsenet ovat valtiotieteiden maisteri Elli Flén (viranomais- ja kansalaisviestintä), filosofian maisteri Ilona Hatakka (kansalaistoiminta, tutkinnan metodiikka), lääketieteen tohtori, professori Pentti Huovinen (tartuntataudit ja kansanterveys), psykologian tohtori, dosentti Sirkku Laapotti (ryhmäilmiöt, tutkinnan metodiikka), oikeustieteen tohtori, professori Jaakko Ossa (kriisi- ja valmiuslainsäädäntö), hallintotieteiden tohtori, professori Jari Stenvall (hallinnon varautuminen) sekä valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen (tutkinnan metodiikka).

Tutkintaryhmä suorittaa työnsä itsenäisesti ja riippumattomasti.

Tutkintaryhmä laatii julkisen tutkintaselostuksen, jonka se antaa valtioneuvostolle. Työ sisältää selvityksen tapahtuman kulusta ja siihen johtaneista tekijöistä sekä turvallisuussuosituksia viranomaisille ja muille toimijoille, jotta ne voivat kehittää varautumista ja yleistä turvallisuutta.
Tavoitteena on, että tutkinta valmistuu kesäkuussa 2021.

Lisätietoja:
Oikeusministerin erityisavustaja Niklas Mannfolk, puh. 050 306 3990, niklas.mannfolk(at)om.fi
Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701, 
veli-pekka.nurmi(at)om.fi
Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen, puh. 02951 50707, kai.valonen(at)om.fi
Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen, puh. 0295 150 044, pekka.v.timonen(at)om.fi