Hyppää sisältöön

Arpajaislain uudistuksen tavoitteena rahapelihaittojen entistä parempi ehkäisy ja vähentäminen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2020 13.49
Tiedote 8/2020
Pelivälineitä.

Sisäministeriö on asettanut arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen. Hankkeen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voidaan tukea Veikkaus Oy:n toimintaedellytyksiä yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

- Rahapelihaittojen vähentäminen on yksi keskeinen työkalu eriarvoisuuden vähentämisessä. Esimerkiksi pelihaitat ja ylivelkaantuminen kulkevat usein käsi kädessä. Arpajaislain uudistamisella hallitus pyrkii sekä hillitsemään pelihaittoja että varmistamaan rahapelaamisen keskittymisen vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

Hankkeen tehtävänä on valmistella mietintö arpajaislain ja tarvittavan muun lainsäädännön kehittämiseksi seuraavien asiakokonaisuuksien osalta:

- pakollisen tunnistautumisen laajentaminen hajasijoitetusta raha-automaattipelaamisesta muuhun rahapelaamiseen, jolla mahdollistetaan muun muassa pelaajan itselleen asettama pelikielto
- raha-automaattien sijoittelua ja rahapelien myyntipisteiden sijoittumista koskeva sääntely
- rahapelien markkinointia ja arpajaislain vastaista markkinointia koskeva sääntely
- peli- ja pelaajadatan kerääminen ja hyödyntäminen rahapelihaittojen seurannassa, ehkäisyssä ja tutkimuksessa sekä Veikkaus Oy:n vastuullisen asiakkuuden mallin mahdollistamiseksi
- pelikasinon määräaikaisen pelikiellon laajentaminen toistaiseksi voimassa olevaksi
- maksuliikenteelle asetettavien estojen käyttöönottamisen selvittäminen yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle suuntautuvan pelaamisen rajoittamiseksi
- Veikkaus Oy:n liiketoiminnan mahdollinen kehittäminen yritysten väliseen liiketoimintaan
- peliserverin sijaintiin liittyvät kysymykset
- kansainvälisten yhteispoolipelien edellyttämät muutokset totopelaamisessa ja vedonlyöntipelien uudistukseen liittyvät muutostarpeet

Hankkeessa voidaan tarvittaessa käsitellä myös muita hankkeen tavoitteiden mukaisia asiakokonaisuuksia. Lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin hallitusohjelman mukaisesti yksinoikeusjärjestelmään. Säädösmuutostarpeita arvioitaessa hankkeessa on erityisesti otettava huomioon ne yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämistä koskevat erityiset reunaehdot, jotka ilmenevät Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä.

Rahapelaamista ohjataan lailliseen ja vastuulliseen pelitarjontaan

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan rahapelihaittojen hillitsemiseksi rahapelipolitiikalla turvataan Veikkaus Oy:n kanavointikykyinen yksinoikeus ja Veikkaus Oy:n toimintaedellytykset nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että rahapelihaittoja torjutaan tehokkaasti ja että rahapelaamista ohjataan lailliseen, vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan. Hallitusohjelman mukaan rahapelipolitiikan tavoitteiden varmistamiseksi hallitus toteuttaa hallituskauden alussa arpajaislain uudistuksen toisen vaiheen.

Hanketta varten asetetaan ohjausryhmä ja työryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sisäministeriön kansliapäällikkö. Sisäministeriön yhteydessä toimiva rahapeliasioiden neuvottelukunta seuraa hankkeen etenemistä.

Hankkeessa kuullaan laaja-alaisesti eri viranomaisia, asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia. Hankkeen yhteydessä tullaan järjestämään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia.

Hankkeen toimikausi on 31.1.2020–30.11.2020.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]
neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, [email protected]
valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen, p. 050 477 85 20, [email protected]