Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

EU:n sisäministerit koolla Luxemburgissa 10.6.

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2022 15.27
Tiedote

EU-maiden sisäministerit kokoontuvat Luxemburgissa 10.6. oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon. Kokouksen aiheita ovat muun muassa Ukrainasta pakenevien vastaanotto, EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus ja Schengenin kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa neuvoston yleisnäkemys Euroopan komission ehdotuksesta tiedonvaihtodirektiiviksi ja ehdotuksesta asetukseksi automaattisesta tietojenvaihdosta poliisiyhteistyössä.

– EU:n sisäistä turvallisuutta ja sen ylläpitämistä pitää tarkastella kokonaisvaltaisesti. Kehittämällä EU-maiden lainvalvontaviranomaisten tiedonvaihtoa voidaan paremmin ennaltaehkäistä, paljastaa ja tutkia rajat ylittävää rikollisuutta. Myös operatiivista poliisiyhteistyötä EU-maiden välillä tarvitaan, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Suomi kannattaa sitä, että lainvalvontaviranomaisten tiedonvaihtoa koskevaa sääntelyä nykyaikaistetaan ja täsmennetään. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on varmistaa toimiva ja tehokas tietojenvaihto sekä perusoikeuksien suojaa koskevien vaatimusten huomiointi lainvalvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä.

Neuvoston yleisnäkemystä haetaan myös asetusehdotukseen automaattisesta tietojenvaihdosta poliisiyhteistyössä (Prüm II). Ehdotuksen tavoitteena on parantaa ja helpottaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välistä ja Europolin kanssa tehtävää tiedonvaihtoa rikosten estämiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi.

EU toimii yhtenäisesti Ukrainasta pakenevien vastaanotossa - samaa tavoitellaan myös turvapaikkauudistuksessa

Komissio esitteli maaliskuussa sisäministereille kymmenen kohdan suunnitelman, joka listaa keskeisimmät toimet eurooppalaisen koordinaation vahvistamiseksi Ukrainasta sotaa pakenevien vastaanottamisessa. Ohjelman toimeenpanon tilanteesta käydään keskustelu kesäkuun neuvostossa. Ohjelman sisäisen turvallisuuden näkökulmana käsitellään yhteistyötä aseiden ja räjähteiden laittoman kaupan torjumiseksi.

EU on ollut yhtenäinen Ukrainan pakolaistilanteeseen vastaamisessa. Puheenjohtajamaa Ranska toivoo nyt samaa maahanmuutto- ja turvapaikkauudistuksen suhteen. Kevään aikana on etsitty yhteisymmärrystä siitä, miten vuosia vireillä olleessa uudistuksessa voitaisiin edetä vaiheittain ja tasapainoisesti. Ranska antaa kokouksessa asiassa edistymisraportin, ja toiveena on sopia uudistuksen ensimmäisen vaiheen sisällöstä. Siihen kuuluisi sekä lainsäädäntötyötä että poliittinen sopimus yhteisvastuutoimista jäsenmaiden välillä.

Ministerit keskustelevat Schengen-alueen tilannekuvasta

Neuvostossa keskustellaan Schengen-alueen tilannekuvasta. Suomi tukee kokonaisvaltaista lähestymistapaa Schengenin kehittämiseen ja järjestelmän rakentamista tehokkaan ulkorajavalvonnan, sisärajatarkastusten puuttumista kompensoivien toimenpiteiden ja Schengenin vankan hallinnon pohjalta.

Suomi pitää hyvänä, että EU:ssa pyritään kehittämään keinoja, joilla minimoidaan häiriötilanteiden, kuten terrori-iskujen, laajamittaisen luvattoman edelleen liikkumisen ja pandemioiden haittavaikutuksia vapaalle liikkuvuudelle.

Ranskan tavoitteena on saada Schengen-alueen kehittäminen tiukemmin jäsenmaiden ministereiden poliittiseen ohjaukseen ja ylläpitää Schengen-tilannekuvaa paremmin poliittisella tasolla.

Lisätietoja:

ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 0295 488 250, [email protected] 
erityisavustaja Tiina Kivinen, p. 050 566 19 22, [email protected] (ministeri Mikkosen haastattelupyynnöt)

 
Sivun alkuun