Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Interoperabiliteten mellan Europeiska unionens informationssystem förbättras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 14.27
Pressmeddelande 118/2021

Genom att utveckla interoperabiliteten mellan Europeiska unionens system förbättras hanteringen av identitetsuppgifter om tredjelandsmedborgare som vistas i Schengenområdet. I helheten ingår flera omfattande EU-informationssystem som hänför sig till inre säkerhet, migrationshantering och resor. EU-förordningarna om ramen för interoperabiliteten antogs 2019. Den proposition som överlämnades till riksdagen torsdagen den 23 september ger polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet möjlighet att utföra sökningar i EU:s gemensamma databas för identitetsuppgifter i syfte att identifiera en person.

Identifiering av personer är en förutsättning för pålitlig myndighetsverksamhet

Syftet med den aktuella propositionen är att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts enligt EU-förordningarna om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem. Bestämmelser om grunderna för sökningar i systemen finns i EU-förordningarna.

Syftet med EU-förordningarna är att förenkla myndigheternas tillgång till uppgifter, skydda EU:s yttre gränser, förbättra migrationshanteringen och öka den inre säkerheten. Tillförlitlig och korrekt identifiering av personer är också en förutsättning för pålitlig myndighetsverksamhet.

EU-förordningarna om interoperabilitet gäller följande informationssystem på EU-nivå: 

  • EU:s informationssystem för viseringar (VIS)
  • Schengens informationssystem (SIS)
  • in- och utresesystemet
  • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)
  • informationssystemet för uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN).

Avsikten är att också det förnyade systemet för jämförelse av asylsökandes fingeravtryck (Eurodac) ska fogas till helheten. Systemen kompletterar varandra och med undantag för Schengens informationssystem lagras det endast uppgifter om tredjelandsmedborgare i dem. 

Uppgifterna i EU-informationssystem för säkerhet sammanställs

Interoperabiliteten mellan informationssystemen genomförs med hjälp av följande fyra komponenter:

  1. En europeisk sökportal där man kan söka i flera informationssystem samtidigt, inklusive biometriska uppgifter.
  2. En gemensam biometrisk matchningstjänst med hjälp av vilken biometriska uppgifter jämförs och verifieras. 
  3. En gemensam databas för identitetsuppgifter där personuppgifter, biometriska uppgifter och resehandlingsuppgifter lagras. 
  4. En detektor för multipla identiteter som kontrollerar om det finns personer med samma uppgifter i flera system, för att man ska kunna upptäcka eventuella multipla identiteter.

Ytterligare information: 
Hannele Taavila, polisdirektör, tfn 0295 488 568, [email protected]

 
Sivun alkuun