Hyppää sisältöön

Henkilöstöresursseja vahvistamalla turvataan Rajavartiolaitoksen toimintakyky normaaliolojen häiriötilanteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2024 14.02
Tiedote

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia ja rajavartiolakia muutetaan. Tavoitteena on henkilöstöresurssien joustava hyödyntäminen ja Rajavartiolaitoksen toimintakyvyn turvaaminen erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa. Lisäksi uudistuksilla kehitetään Rajavartiolaitoksen valmiutta torjua hybridiuhkia. Lakimuutokset tulevat voimaan 15.6.2024.

Valtioneuvosto päätti istunnossaan 16.5.2024 esittää tasavallan presidentin vahvistettavaksi lait Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lait 17.5.2024.

Eräät Rajavartiolaitoksen siviilivirat voidaan jatkossa täyttää ilman julkista hakumenettelyä, jos tehtävän luonne sitä välttämättä edellyttää. Poikkeus koskee sellaisia Rajavartiolaitoksen siviilivirkoja, joiden tehtävät muodostuvat rajaturvallisuuden ylläpitämisen tai sotilaallisen maanpuolustuksen asiantuntijatehtävistä taikka niihin välittömästi liittyvistä teknisistä asiantuntijatehtävistä. Tavoitteena on muun muassa torjua viranhakuprosessin käyttämistä tiedustelussa.

Raja- ja merivartiokoululla opiskelevia kadetteja voidaan tilapäisesti määrätä koulutuksen ulkopuolisiin tehtäviin Rajavartiolaitoksen toimialaan kuuluvien vakavien erityistilanteiden hoitamiseksi. Opintojensa viimeisiin vaiheisiin edenneitä kadetteja voidaan vastaavissa poikkeuksellisissa tilanteissa nimittää määräaikaisesti nuoremman upseerin sotilasvirkaan.

Tällaisia vakavia erityistilanteita voivat olla esimerkiksi laajamittainen maahantulo, hybridivaikuttaminen tai laajalle levinnyt tartuntatautiepidemia, joiden hoitamiseksi Rajavartiolaitos tarvitsisi lisähenkilöstöä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Noora Nihtinen, p. 0295 421 612, [email protected]