Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma on valmis

Sisäministeriö 12.3.2014 10.29
Uutinen

Puolustusministeriön tiedote 11.3.2014

Ensimmäisen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma on valmis. Turvallisuuskomitea hyväksyi toimeenpano-ohjelman 11.3.2014. Toimeenpano-ohjelma vauhdittaa kyberturvallisuusstrategian toteuttamista esittämällä konkreettisia kyberturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Kyberturvallisuudella pyritään siihen, että kansalaiset, yritykset ja viranomaiset voivat luottaa kybertoimintaympäristöön. Toimeenpano-ohjelmassa on yhteensä 74 toimenpidettä kyberturvallisuuden parantamiseksi. Ne on koottu hallinnonalojen ja huoltovarmuusorganisaation esityksistä.

Yksittäiset toimenpiteet keskittyvät erityisesti viranomaisten osuuteen turvallisuudessa. Koulutuksella, tutkimuksella ja elinkeinoelämällä on tärkeä rooli kyberturvallisuuden ylläpitäjänä ja kehittäjinä. Useat toimeenpano-ohjelmassa esitettävät toimenpiteet tähtäävät ratkaisuihin, joilla edistetään suomalaisten yritysten kyberturvallisuutta, liiketoimintamahdollisuuksia sekä viranomaisten ja yritysten välistä yhteistyötä.

Kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman keskeiset kehittämiskohteet ovat:

- kyberturvallisuuskeskus
- valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminta
- salatun tiedonsiirron ja hallinnon turvallisuusverkon palveluintegraatiohanke (SATU)
- poliisin toimintakyky kyberrikollisuuden torjunnassa
- kybertoimintaympäristöön ja kyberturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön kehittäminen
- tutkimus- ja koulutusohjelmat ja muu osaamisen vahvistaminen

Turvallisuuskomitea seuraa ja yhteensovittaa strategian toimeenpanoa. Ministeriöt ja virastot vastaavat toimialalleen kuuluvasta strategian toimeenpanosta, kyberturvallisuustehtävien toteuttamisesta ja niiden kehittämisestä sekä kyberhäiriötilanteiden hallinnasta. Toimenpiteet tehdään valtionhallinnon osalta pääosin valtiontalouden kehyksen ja vuotuisten talousarvioiden sisällä uudelleenkohdennuksin.

Toimeenpano-ohjelma on kokonaisuudessaan verkossa osoitteessa www.turvallisuuskomitea.fi.

Lisätietoja:
Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Virtanen, 0295 140 700

Palaa sivun alkuun