Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Lounais-Suomen poliisipäällikön virkaa haki 12 henkilöä

Sisäministeriö
14.8.2019 17.05
Uutinen

Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 12 henkilöä. Virka tulee avoimeksi 1.12.2019 lukien, ja se täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi.

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

 • Måns Enqvist, Doctor of Science in Law, oikeustieteen lisensiaatti
 • Maria Hoikkala, oikeustieteen maisteri
 • Juha Joutsenlahti, hallintotieteiden maisteri
 • Heikki Kopperoinen, oikeustieteen kandidaatti
 • Risto Lammi, valtiotieteiden maisteri
 • Piotr Marko Lehtonen, tradenomi YAMK
 • Mikko Masalin, oikeustieteen maisteri
 • Janne Paavola, oikeustieteen lisensiaatti
 • Mika Peltola, oikeustieteen kandidaatti
 • Kari Puolitaival, oikeustieteen kandidaatti/maisteri
 • Lasse Matti Suokas, valtiotieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri
 • Jyrki Wasastjerna, oikeustieteen kandidaatti/maisteri, hallintotieteiden maisteri

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitoksen toimintaa ja vastaa poliisilaitoksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, kehittämisestä, toimintaedellytyksistä sekä sisäisistä palveluista. Poliisipäällikön tehtävänä on muun muassa vastata poliisilaitoksen strategian määrittelystä ja strategisesta johtamisesta, poliisilaitoksen toimintaedellytyksistä ja toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta. Hän myös vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisemisestä, rikosten selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta, poliisin lupahallinnosta sekä muista paikallispoliisille kuuluvista tehtävistä. Lisäksi poliisilaitoksen tehtävänä on huolehtia tehtäväpiiriinsä kuuluvan avun antamisesta yleisenä turvallisuusviranomaisena sekä muista sille erikseen määrätyistä tehtävistä.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Ilkka Salmi, p. 0295 418 803, [email protected]

Sivun alkuun