Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Det blir betydligt lättare att anordna penninginsamlingar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2018 13.41 | Publicerad på svenska 25.10.2018 kl. 16.13
Pressmeddelande 121/2018
Kuva: SPR

Lagstiftningen om penninginsamlingar ses över. Genom den nya lagen ersätts de nuvarande tidsbundna tillstånd till penninginsamling som gäller enskilda insamlingar med kontinuerliga tillstånd. Lagen möjliggör också anmälningspliktiga småskaliga medborgarinsamlingar. Regeringens proposition med förslag till en ny lag om penninginsamlingar lämnades till riksdagen den 25 oktober.

- Ändringen ska underlätta medborgaraktiviteten genom att minska föreningarnas pappersarbete kring tillstånd till penninginsamling och genom att möjliggöra småskaliga insamlingar också för nya aktörer av typen pop-up, berömmer inrikesminister Kai Mykkänen.

En förutsättning för att ordna en penninginsamling ska i fortsättningen vara antingen att ett tillstånd till penninginsamling söks hos Polisstyrelsen eller att en anmälan görs till polisinrättningen om anordnande av en småskalig insamling. I lagen om penninginsamlingar ingår bestämmelser om vissa penninginsamlingar som inte omfattas av lagens tillämpningsområde samt om valinsamlingar som inte kräver tillstånd eller anmälan.

Fortlöpande tillstånd till penningsamling eller småskalig insamling av engångsnatur

Tillstånd till penninginsamling beviljas så att det gäller tills vidare och ansökningsprocessen görs betydligt lättare än för närvarande. För att tillstånd ska beviljas ska det i regel krävas att syftet med anordnarens verksamhet och insamlingsändamålet är allmännyttigt. Innehavare av tillstånd till penninginsamling ska årligen till Polisstyrelsen göra en anmälan om anordnandet av penninginsamlingar, om intäkterna av insamlingarna och om användningen av intäkterna samt en årsplan för de kommande penninginsamlingarna.

I fråga om anordnandet av en småskalig insamling av engångsnatur räcker det med en anmälan. Av anordnaren av en småskalig insamling förutsätts inte att verksamheten ska vara allmännyttig, och en småskalig insamling kan ordnas även för andra än allmännyttiga syften, dock inte för att stödja näringsverksamhet eller för att utöka en juridisk persons förmögenhet. Insamlingsändamålet ska anges i anmälan och dess genomförande övervakas. Intäkterna av en småskalig insamling får vara högst 10 000 euro, och en insamling får anordnas högst två gånger per år.

Propositionen bidrar till att genomföra det i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering inskrivna målet att gynna frivilligverksamhet genom att göra den administrativa bördan i samband med penninginsamling lättare och göra tillståndsprocesserna smidigare.

Den nya lagen om penninginsamlingar avses träda i kraft hösten 2019.

Närmare information om projektet:
https://intermin.fi/sv/utveckling-av-penninginsamlingsverksamheten

Ytterligare information:

Sini Lahdenperä, specialsakkunnig, tfn 0295 488 312, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539 [email protected] (intervjuförfrågningar till minister Mykkänen)

 
Sivun alkuun