Hyppää sisältöön

Mitä kuuluu ulkosuomalaisstrategialle? Seurantaseminaarissa sivuttiin ajankohtaisia aiheita sivistystyöstä passiasioihin

sisäministeriö
Eveliina Junikka
Julkaisuajankohta 13.6.2024 14.55
Kolumni

Ulkosuomalaisstrategian vuosille 2022-2026 toimeenpanon edistymistä tarkasteltiin seurantaseminaarissa nyt toista kertaa.

Sarjassaan toinen ulkosuomalaisseminaari järjestettiin maaliskuussa 2024, tällä kertaa sivistyksen teemavuoden hengessä. Paneelikeskustelun lisäksi mukaan mahtui monipuolista ohjelmaa sivistystyöstä, koulutuksesta ja kulttuurista ulkosuomalaisten näkökulmasta katsottuna. Seminaariin osallistui yhteensä noin 130 osallistujaa sekä paikan päällä, että etäyhteyksin ympäri maailmaa.

Ministeri Rantasen tervehdys ulkosuomalaisille ympäri maailmaa

Seminaari käynnistyi sisäministeri Mari Rantasen avauspuheella, jossa hän esitti ensimmäisen tervehdyksenä sisäministerinä seminaariin eri puolilta maailmaa osallistuvalle ulkosuomalaisyleisölle. Ministeri Rantanen nosti tervehdyksessään esiin paitsi uuden hallitusohjelman ulkosuomalaisia koskevan kirjauksen kansalaisuuslain uudistamisesta, myös korosti vaaleissa äänestämisen merkitystä:

”Tänä vuonna osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet ovat erityisen tärkeä teema kaikille suomalaisille. Ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuus kevään presidentinvaaleissa oli historiallisen suurta. Toivottavasti ulkosuomalaiset äänestävät vähintään yhtä aktiivisesti myös vuoden toisessa tärkeässä vaikuttamistilaisuudessa, EU-vaaleissa.”

Puheenvuorossaan ministeri kiitti myös yleisesti aktiivisuudesta valtionhallinnon ulkosuomalaisasioiden seuraamisessa. Ulkosuomalaisstrategian 2022-2026 valmistelussa kuultiin laajasti ulkosuomalaisia ja erilaisia ulkosuomalaisten parissa työskenteleviä toimijoita. Strategian tarkoituksena on huomioida mahdollisimman kokonaisvaltaisesti moninaisen ulkosuomalaisyhteisön tarpeet.

Myös Suomi-seura ry:n sekä KVS:n puheenjohtaja Pekka Sauri korosti puheenvuorossaan ulkosuomalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen ja äänestysaktiivisuuden tärkeyttä ja merkitystä Suomelle. 

Ulkosuomalaisstrategian toimeenpano on käynnistynyt hienosti

Ministeriöiden esittelyt strategian toimeenpanosta ja ajankohtaisista ulkosuomalaisasioista olivat tänäkin vuonna erityisen odotettu osa seminaaria. Yleisön keskuudessa paljon keskustelua herättivät esimerkiksi sisäministeriön poliisiosaston keväällä 2022 tekemä selvitys 10 vuoden passista, mahdollisuus sähköisen äänestämiseen sekä uudistettu eIDAS-asetus, eli EU:n yhteinen eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakko. Ulkosuomalaisille 10 vuoden passi olisi tervetullut uudistus. Toistaiseksi sitä ei kuitenkaan ole lainsäädäntöohjelmassa. Muita keskeisiä huomioita viranomaispuheenvuoroissa olivat esimerkiksi ulkosuomalaisten tietoisuuden lisääminen sosiaaliturvasta sekä työ- ja koulutusperustaisen maahanmuuton toimenpideohjelma Talent Boost.
 
Tutkijanäkökulmaa seminaariohjelmaan toi Siirtolaisinstituutin Tuire Liimatainen uudella tutkimushankkeellaan Ulkosuomalaisten digitaaliset diasporat - Identiteetti, kuuluminen ja kansakuntaisuus verkottuneessa ajassa. Tutkimuksen mukaan erilaisilla digitaalisilla medioilla ja viestintäkanavilla on keskeinen rooli nykypäivän ulkosuomalaisille ja ulkosuomalaisuudelle.

Teemaesitykset kulttuuri- ja sivistyspalveluista ulkosuomalaisille

Sivistyksen teemavuoden 2024 hengessä ulkosuomalaisseminaarissa kuultiin useita mielenkiintoisia ja monipuolisia esityksiä esimerkiksi mediakasvatuksen oppimateriaaleista, aikuislukioiden järjestämistä etäopiskelumahdollisuuksista ulkomailla sekä tutkintojen ja kieliopetuksen tunnustamisesta. Lisäksi ulkoministeriön kulttuurin ja luovien alojen suurlähettiläs Paula Parviainen toi esiin suomalaisen kulttuurin näkökulmaa niin Suomen maakuvatyössä, kuin sen vientivalttinakin. Suurlähettilään puheessa korostuivatkin suomalaisten kulttuurintuotteiden ja –tekijöiden monipuolisuus Kaurismäestä Käärijään.

Strategian toimeenpanon seuranta jatkuu

Ulkosuomalaisstrategian 2022-2026 toimeenpano jatkuu eri vastuuministeriöiden tahoilla. Toimeenpanon seurantaa koordinoiva sisäministeriö kiittää kaikkia seminaariosallistujia virkakunnasta ulkosuomalaistoimijoihin ja ulkosuomalaisasioista kiinnostuneisiin ympäri maailmaa. Seuraavasta ulkosuomalaisseminaarin ajankohdasta ja teemasta tiedotetaan myöhemmin sisäministeriön verkkosivuilla.

Eveliina Junikka
suunnittelija
maahanmuutto-osasto

Eveliina Junikka Eveliina Junikka