Hyppää sisältöön

Muutoksia Ukrainasta paenneiden kolmansien maiden kansalaisten tilapäiseen suojeluun

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2023 13.57
Tiedote

Valtioneuvosto on kokouksessaan 7.9. päättänyt, että Suomi lopettaa tilapäisen suojelun antamisen ja uusien oleskelulupien myöntämisen Ukrainasta paenneille kolmansien maiden kansalaisille, jotka eivät saaneet Ukrainasta kansainvälistä suojelua tai joilla ei ole sen myöntämää pysyvää oleskelulupaa. Päätös ei vaikuta jo annettuun suojeluun tai myönnettyjen oleskelulupien voimassaoloon.

Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa 24.2.2022 miljoonat ihmiset ovat paenneet maasta ja etsineet turvaa EU:n alueelta. Ukrainan kansalaisten lisäksi maasta on paennut myös Ukrainassa asuneita kolmansien maiden kansalaisia. Maaliskuun alussa 2022 Euroopan neuvosto teki päätöksen tilapäisen suojelun antamisesta Ukrainasta paenneille. Tällä hetkellä tilapäistä suojelua saa EU:n alueella hieman yli 4 miljoonaa henkilöä. 

Neuvoston maaliskuussa tekemässä päätöksessä määritellään ne henkilöt, joille jäsenvaltioiden on annettava tilapäistä suojelua. Näitä henkilöitä ovat Ukrainasta paenneet Ukrainan kansalaiset, sekä kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat saaneet Ukrainasta kansainvälistä suojelua tai pysyvän oleskeluluvan. 

Jäsenvaltiot voivat kansallisesti päättää antaa tilapäistä suojelua myös muille henkilöille. Yhtenä tällaisena mahdollisena ryhmänä päätöksessä mainittiin erikseen kolmansien valtioiden kansalaiset, jotka oleskelivat Ukrainassa laillisesti muun syyn kuin kansainvälisen suojelun tai pysyvän oleskeluluvan vuoksi. Nämä henkilöt ovat oleskelleet Ukrainassa esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi. Valtioneuvosto päätti maaliskuussa 2022, että Suomi antaa tilapäistä suojelua myös näille henkilöille. 

Valtioneuvoston päätöksellä 7.9.2023 näille henkilöille ei enää annettaisi tilapäistä suojelua. Päätös koskee henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen päätöksen voimaantulon jälkeen tai jotka ovat saapuneet Suomeen aiemmin, mutta eivät ole siihen mennessä ilmoittaneet tarvettaan tilapäiseen suojeluun. Valtioneuvoston päätös ei siten vaikuta jo annettuun tilapäiseen suojeluun tai oleskeluluvan voimassaoloon. Jo myönnetty oleskelulupa on voimassa 4.3.2024 saakka.

Valtioneuvoston päätös ei vaikuta kolmansien maiden kansalaisiin tai kansalaisuudettomiin henkilöihin, jotka ovat saaneet Ukrainasta kansainvälistä suojelua tai oleskelleet Ukrainassa pysyvällä oleskeluluvalla. Valtioneuvoston päätös ei myöskään vaikuta niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka saavat tilapäistä suojelua Ukrainan kansalaisen perheenjäsenenä. Näille henkilöille annetaan edelleen tilapäistä suojelua.

Lähtökohtana paluu kotimaahan

Päätöksen kohteena olevien henkilöiden oleskelu Ukrainassa ei ole perustunut kansainväliseen suojeluun eikä pysyvään oleskeluun muulla perusteella. Mikäli perusteet oleskeluun Euroopan unionin alueella eivät täyty, on ensisijainen ratkaisu paluu kotimaahan. 

Mikäli henkilö kokee, ettei paluu kotimaahan ole mahdollista turvallisuussyistä, on hänellä oikeus jättää turvapaikkahakemus ja sitä kautta selvityttää kansainvälisen suojelun tarpeensa. 

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Kukka Krüger, [email protected]