Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Muutos sisärajoilla sallittavaan välttämättömään työmatkaliikenteeseen

Sisäministeriö
20.3.2020 14.31
Uutinen
Rajavartijat.

Hallitusryhmien puheenjohtajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sisäministeri Maria Ohisalo on 19.3. ohjeistanut tarkentamaan sisärajojen rajanylityskäytäntöjä koronaviruksen leviämisen aiheuttaman sisäisen turvallisuuden uhan torjumiseksi.

Pysyvän työsuhteen perusteella sisärajan ylittäminen on sallittua sunnuntaista 22.3.2020 klo 00.00 alkaen vain Ruotsin ja Norjan rajoilla olevilla luontaisilla työssäkäyntialueilla.

Tämä tarkoittaa, että Virosta ei voi jatkossa matkustaa viikoittain Suomeen töihin muut kuin tietyt henkilöryhmät. Tarkennetulla linjauksella ei kuitenkaan olla puuttumassa virolaisten oikeuteen oleskella ja tehdä työtä Suomessa

Miksi tällainen päätös tehtiin?

 • Rajaliikenteen rajoittaminen on välttämätöntä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.  Koronavirus on leviämässä laajalti koko Eurooppaan.
 • Suomen ja Viron välinen työssäkäynti on merkittävä asia kummankin maan kansantaloudelle. Viruksen torjumiseksi on kuitenkin tehtävä vaikeita päätöksiä liikkumisen rajoittamista.
 • Toistaiseksi on käytännössä mahdotonta jatkaa työntekoa Suomessa ja asua tai käydä perheen luona Virossa. Tulee tehdä valinta. 

Mitä hallituksen linjaus käytännössä tarkoittaa Viron kannalta?

 • Käytännössä Virosta ei voi jatkossa pendelöidä Suomeen töihin muut kuin tietyt henkilöryhmät. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaiset, tavaraliikenteen kuljetushenkilöstö, ja vanhustenhuollon ammattilaiset sekä sellaiset yhteiskunnan kannalta kriittiset työtehtävät, joihin tarvitaan ulkomailta tuleva työsuorite ja jotka eivät siedä viivästystä.  Tarkka luettelo löytyy Rajavartiolaitoksen nettisivulta.
 • Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi virolaiset rakennusmiehet eivät voi pendelöidä töihin Suomeen. 
 • Kaikille pendelöijille ammattiryhmästä riippumatta annetaan Suomeen tullessa suositus mennä karanteeninomaisiin olosuhteisiin 14 vrk:si.

Edestakaisin rajan yli voi kuitenkin päästä pakottavissa perheasioissa. Mitä se tarkoittaa?

 • Päätös siitä, mikä on välttämätöntä työmatkaliikennettä tai muuta liikennettä, tehdään viime kädessä rajavartiolaitoksella asianomaisella rajanylityspaikalla. Tyhjentävää listausta erilaisista syistä ei ole mahdollista antaa, mutta tällainen voi olla esimerkiksi omaisen hautajaiset.

Voivatko virolaiset työntekijät kuten rakennusmiehet jatkaa ollenkaan töitä Suomessa?

 • Virolaiset työntekijät voivat halutessaan jäädä Suomeen tekemään töitä. He eivät kuitenkaan voi rajoitusten voimassa ollessa palata pysyvän työsuhteen perusteella Suomeen, ellei heidän työnsä liity esimerkiksi jonkin kriittisen infrastruktuurin huoltotyöhön, joka ei siedä viivytystä. 

Miksi Ruotsin ja Norjan suuntaan saa edelleen pendelöidä?

 • Olosuhteet eri sisärajoilla ovat hyvin erilaiset. Esimerkiksi Ruotsin rajalla kyse on käytännössä oman kylän liikenteestä. Tällaiset rajoituspäätökset ovat hyvin raskaita ratkaisuja, mutta ne tehdään terveysuhan torjumiseksi.
 • Rajoitus koskee ennen kaikkea sellaisia liikennemuotoja, joissa kuljetetaan kerralla useita ihmisiä ja heidän kohtaamisiaan ei voi välttää. On syytä huomata, että vastaavaa pendelöintiä ei myöskään sallita Tukholmasta Turkuun tai Helsinkiin tulevissa lauttayhteyksissä

Saako Venäjän rajan yli pendelöidä?

 • Venäjän raja on ulkoraja eikä siihen ole tullut nyt muutosta. Rajan yli on Suomen puolelta sallittu välttämätön liikenne, joka on kuvattu Rajavartiolaitoksen ohjeistuksessa.

Kuinka kauan rajoitus on voimassa?

 • Rajoitukset ovat tällä tietoa voimassa 13.4.2020 asti.

Lisätiedot kansalaisille ja yrityksille:
Rajavartiolaitoksen neuvontapuhelin 050 597 2255

Lisätiedot medialle:
rajaturvallisuusasiantuntija Mikko Hirvi, p. 050 456 2862, [email protected]

Sivun alkuun