Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ändring i nödvändig pendeltrafik som tillåts vid inre gränser

Inrikesministeriet
20.3.2020 14.31
Nyhet
Gränsbevakare.

Utifrån diskussionerna mellan regeringsgruppernas ordförande har inrikesminister Maria Ohisalo gett anvisningar om precisering av gränsövergångsförfarandena vid de inre gränserna för att bekämpa det hot mot den inre säkerheten som coronaviruset utgör.


Från och med söndagen den 22 mars 2020 kl. 00.00 är gränsövergång vid de inre gränserna för arbetstagare i ett permanent anställningsförhållande tillåten endast inom de naturliga pendlingsregionerna vid gränsen mot Sverige och Norge.

Detta innebär att endast vissa persongrupper i fortsättningen kan resa varje vecka från Estland till Finland för att arbeta. Den preciserade riktlinjen ingriper dock inte i estniska medborgares rätt att vistas och arbeta i Finland.

Varför fattades ett sådant beslut?

  • Det är nödvändigt att begränsa gränstrafiken för att bromsa spridningen av coronaviruset.  Coronaviruset sprider sig i stor utsträckning över hela Europa.
  • Arbetspendlingen mellan Finland och Estland är en viktig fråga för båda ländernas samhällsekonomi. För att bekämpa viruset måste man dock fatta svåra beslut om att begränsa rörligheten.
  • Tills vidare är det i praktiken omöjligt att fortsätta arbeta i Finland och bo eller besöka familjen i Estland. Man måste välja. 

Vad innebär regeringens riktlinje i praktiken för Estland?

  • I praktiken är det endast vissa persongrupper som i fortsättningen kan pendla från Estland till Finland. Detta gäller till exempel yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, räddningsväsendet och äldreomsorgen, transportpersonal inom godstrafiken och sådana ur samhällets synvinkel kritiska arbetsuppgifter som kräver en arbetsprestation från utlandet och som inte tål dröjsmål.  En noggrann förteckning finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.
  • Detta betyder att till exempel estniska byggnadsarbetare inte kan pendla till Finland för att arbeta. 
  • Alla som pendlar, oberoende av yrkesgrupp, ges en rekommendation om att hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn efter att ha anlänt till Finland.

Man kan dock komma fram och tillbaka över gränsen när det gäller  tvingande familjeskäl. Vad innebär det?

  • Beslut om vad som är nödvändig pendeltrafik eller annan trafik fattas i sista hand av gränsbevakningsväsendet vid gränsövergångsstället i fråga. Det är inte möjligt att ge en uttömmande förteckning över olika orsaker, men en sådan kan vara till exempel en anhörigs begravning.

Kan estniska arbetstagare, såsom byggnadsarbetare, överhuvudtaget fortsätta arbeta i Finland?

  • Estniska arbetstagare kan om de så önskar stanna i Finland för att arbeta. Under begränsningarnas giltighetstid kan de dock inte återvända till Finland på basis av ett permanent anställningsförhållande, om deras arbete inte har anknytning till exempelvis försörjning av någon kritisk infrastruktur som inte tål uppskov. 

Varför får man fortfarande pendla till Sverige och Norge?

  • Förhållandena vid de olika inre gränserna är mycket olika. Till exempel vid gränsen mot Sverige är det i praktiken fråga om trafik i den egna byn. Sådana beslut om begränsningar är mycket tunga, men de fattas för att bekämpa ett hälsohot.
  • Begränsningen gäller framför allt sådana trafikformer där flera människor transporteras på en gång och där det inte går att undvika att de möts. Det bör observeras att motsvarande pendling inte heller tillåts när det gäller färjeförbindelser från Stockholm till Åbo eller Helsingfors.

Får man pendla över den ryska gränsen?

• Den ryska gränsen är en yttre gräns och där har det nu inte skett ändringar. Finland tillåter nödvändig trafik över gränsen enligt Gränsbevakningsväsendets anvisningar.

Hur länge är begränsningen i kraft?

• Enligt nuvarande planer gäller begränsningarna fram till den 13 april 2020.

Mer information för medborgare och företag:
Gränsbevakningsväsendets telefonrådgivning, 050 597 2255
Mer information för medierna:
Mikko Hirvi, gränssäkerhetsexpert, 050 456 2862, [email protected]

Tillbaka till toppen