Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Poliisin lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle antaman virka-avun maksuttomuus lakiin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2021 13.36
Tiedote 130/2021
lapsi ja aikuinen käsi kädessä.

Sisäministeriö on käynnistänyt lakihankkeen, jonka tarkoituksena on tehdä poliisin lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle antamasta virka-avusta maksutonta. Virka-avun maksuttomuus vaatii toteutuakseen lakimuutoksen. Poliisin antama maksuton virka-apu koskisi esimerkiksi luvatta lastensuojelulaitoksesta poistuneen lapsen etsintää ja palauttamista lastensuojelulaitokseen.

-Lakimuutoksen tarkoituksena on turvata se, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, kuten lapset tai lähisuhdeväkivallan uhrit, saavat akuutissa tilanteessa tarvitsemansa tuen. Tämän tehtävän hoidossa lastensuojeluviranomaiset ja sosiaali- ja kriisipäivystys tarvitsevat joskus poliisin virka-apua. Muutoksen myötä käytännön toimijan ei tarvitse pohtia näiden usein vakavien ja kiireellisten toimien virka-avun kustannuksia eikä ihmisten tarvitsemaan apuun tule viivästyksiä, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

Poliisin virka-avun maksullisuudesta säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetussa asetuksessa. Voimassa on myös edelleen vuodelta 1956 oleva laki eräiden poliisin virka-apukustannusten korvaamisesta, joka on kauttaaltaan vanhentunut. Nykysääntely on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi.  Jotta lainsäädäntöä voidaan selkeyttää ja poliisin lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle antama virka-apu säätää maksuttomaksi, pitäisi vuoden 1956 laki kumota ja valmistella virka-avun maksuttomuutta koskevat säännökset.

Tavoitteena on, että valmisteltavat säännökset poliisin antaman virka-avun kustannuksista mahdollistaisivat tehokkaan viranomaistoiminnan, mutta turvaavat kuitenkin poliisin kyvyn hoitaa sille poliisilaissa säädetyt tehtävät.

Jotta poliisi pystyy suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään, on tärkeää, että virka-apua pyydetään poliisilta vain silloin, kun sitä aidosti tarvitaan. Tämän takia virka-apua pyytävän viranomaisen oma toiminta, resurssit ja toimivaltuudet tulee olla järjestetty siten, että perustehtävän hoitaminen ei nojaa säännönmukaisesti virka-apuun.

Nyt asetetun hankkeen tavoitteena on laatia ehdotus poliisin lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle antaman virka-avun maksuttomuudesta ja lisäksi laintasoinen sääntely virka-avun kustannusten korvaamisesta.

Hanke tukee osaltaan hallitusohjelman tavoitteita lapsi- ja perheystävällisyyden edistämisestä sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ensisijaisuudesta. Hankkeen toimikausi on 18.10.2021–31.12.2022. Työssä huomioidaan sosiaali- ja terveysministeriössä käynnissä oleva lastensuojelulain uudistus.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen, p. 0295 488 297, [email protected] 

 
Sivun alkuun