Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Poliisin maksuihin muutoksia vuonna 2021

Sisäministeriö
18.12.2020 11.22
Tiedote 159/2020

Sisäministeriö on antanut asetuksen poliisin maksuista. Muun muassa passin ja henkilökortin hinta nousee. Asetus tulee voimaan 1.1.2021.

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet poliisin myöntämien lupien määrään ja niistä saatuihin tuloihin alentavasti. Kaikista suurinta lasku on ollut myönnettyjen passien määrässä. Tästä ja kasvaneista painatuskuluista johtuen passin hinta nousee ensi vuonna. Viime vuonna passien ja henkilökorttien hintoja laskettiin.

Perinteisen käyntiasioinnin kautta vireille laitetun passin maksu nousee 51 eurosta 58 euroon. Hintaero sähköisesti haettuun passiin pysyy samana, joten sähköisesti haetun passin hinta on jatkossa 52 euroa. Lain mukaan maksullisen lupatoiminnan tulee vastata toiminnan kustannuksia.
Suomen sotaan osallistuneiden rintamaveteraanien ja miinanraivaukseen osallistuneiden passien hinnat säilyvät ennallaan.

Henkilökortteihin tulee painatuskulujen kasvun takia euron korotus yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Perinteisen käyntiasioinnin kautta vireille laitetun henkilökortin hinta nousee 54 eurosta 55 euroon. Sähköisesti haetun henkilökortin hinta nousee 48 eurosta 49 euroon. Jos henkilökortti hankitaan passin kanssa yhdessä, henkilökortin hinta on 8 euroa halvempi.

Asealan elinkeinolupiin uusi maksu

Poliisihallituksen lupamaksuihin tulee uutena asealan elinkeinoluvan haltijan muutosilmoituksen käsittelymaksu. Käsittelymaksu on 70 euroa, joka vastaa turvallisuusalan elinkeinolupa-suoritteiden muutosilmoituksen käsittelymaksua.

Maksu on seurausta ampuma-aselain muutoksesta. Vuonna 2019 voimaan tullut aselain muutos toi elinkeinoluvan haltijoille lisää ilmoitusvelvollisuuksia. Käsittelymaksu vastaa turvallisuusalan elinkeinoluvan muutosilmoituksen käsittelymaksua.

Lain mukaan asealan elinkeinoluvan haltijan on tehtävä muutosilmoitus Poliisihallitukselle:

  1. nimen tai toiminimen tai yhtiömuodon muuttumisesta, toimipaikan perustamisesta ja lakkauttamisesta, säilytystilojen olosuhteiden taikka sijainnin muuttumisesta, uuden säilytystilan käyttöönotosta ja säilytystilan käytöstä poistamisesta sekä toimipaikan osoitteen muuttumisesta;
  2. hallintoelimiin kuuluvan henkilön ja toimitusjohtajan sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaisen yhtiömiehen vaihtumisesta;
  3. toiminnan harjoittamisen lopettamisesta tai keskeyttämisestä yhtä kuukautta pitemmäksi ajaksi;
  4. toiminnan jatkamisesta 3 kohdassa tarkoitetun keskeytyksen jälkeen. 

Käsittelymaksu ei koskisi 3. kohdan mukaista ilmoitusta toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä.

Lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle annettavan virka-avun maksuttomuutta selvitetään

Lastensuojeluviranomaisille ja sosiaalipäivystykselle annettavan poliisin virka-avun muuttamisista maksuttomaksi selvitetään parhaillaan yhdessä eri tahojen kanssa. Valmistelun edetessä on todettu, että asiaan liittyy juridisia, laajakantoisia ja periaatteellisia kysymyksiä yleisemmin viranomaistoiminnan kannalta. 

Virka-avusta ei ole kyse, jos viranomaiset tekevät keskinäistä yhteistyötä, esimerkiksi moniammatillisessa yhteistyössä tai kun poliisi hoitaa lakisääteisiä tehtäviään, kuten estää rikoksia.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Heidi Kankainen, p. 0295 488 335, [email protected] 

 
Sivun alkuun