Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Säädöksiä poliisihallinnon ilmoitusvelvollisuudesta täsmennetään - samalla ehdotetaan muutosta poliisipäällikön nimittämistoimivaltaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2020 14.11 | Julkaistu suomeksi 7.5.2020 klo 14.16
Tiedote 38
Poliisin hihamerkki.

Valtioneuvosto antoi 7.5.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Esityksellä täsmennettäisiin Poliisihallituksen ja suojelupoliisin ilmoitusvelvollisuutta sisäministeriölle ja poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivalta siirrettäisiin sisäministeriöltä poliisilaitosten esimiesvirastona toimivalle Poliisihallitukselle.

Poliisiylijohtajalle ja suojelupoliisin päällikölle asetettua ilmoitusvelvollisuutta yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista täsmennettäisiin muun muassa siten, että laissa määriteltäisiin ne sisäministeriön virka¬miehet, joille asiasta olisi ilmoitettava. Lisäksi tiedot olisi ilmoitettava salassapitosäännösten sitä estämättä.

Esityksen tavoitteena on muuttaa poliisihallinnon säädettyä ilmoitusvelvollisuutta sekä poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivaltaa koskevaa sääntelyä vastaamaan paremmin sisäasiainhallinnon strategista ja poliisihallinnon operatiivista ohjaustoimivaltaa.

Sisäministeriö asetti syyskuussa 2017 arviointi- ja selvityshankkeen, jonka tarkoituksena oli arvioida sisäministeriön tulosohjauksen toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä tämän lisäksi Poliisihallituksen perustamisen tavoitteiden onnistumista. Selvityksessä käsiteltiin muuan muassa poliisin hallinnosta annetun lain ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisen sisältöä.

Lisätietoja:

ylijohtaja Tero Kurenmaa, p. 0295 480 414, [email protected]

 
Sivun alkuun