Hyppää sisältöön

Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa - eläkkeellä olevia rajavartijoita ja poliiseja voidaan kutsua töihin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2020 16.24
Tiedote 20/2020
Koronavirus.

Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa torstaista 19.3. klo 00 alkaen hallituksen päätöksen mukaisesti. Rajanylityspaikkoja suljetaan ja sisärajatarkastukset tulevat voimaan. Poliisi valvoo koronaviruksen takia asetettuja kokoontumisrajoituksia voimavarojensa puitteissa ja antaa tarvittaessa virka-apua muille viranomaisille.

Valmiuslaki saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi. Ratkaisulla on merkittäviä vaikutuksia poliisin ja Rajavartiolaitoksen toimintaan ja talouteen. 

- Suomi ja koko maailma on koronaviruksen takia erittäin vakavassa tilanteessa. Tilanne vaatii meiltä jokaiselta paljon. Suomen rajaliikennettä rajoitetaan merkittävästi. Näillä päätöksillä hallitus haluaa osaltaan turvata suomalaisen yhteiskunnan ja terveydenhoitojärjestelmän toimintakykyä poikkeusoloissa, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo.

Ulkomaille ei pidä matkustaa

Ihmisten ei pidä matkustaa lainkaan ulkomaille sulun aikana.  Tämä koskee liikennettä niin maanteitse, meritse kuin lentämällä. Ulkomaan matkalta Suomeen palaavan henkilön tulisi jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Suomen kansalaiset ja vakituisesti Suomessa asuvat ihmiset saavat aina palata Suomeen. Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat voivat poistua maasta.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu kaikilla rajoilla. Välttämätön työmatkaliikenne on edelleen mahdollista ja jatkuu EU:n sisärajoilla.  Näin turvataan päivittäistavaroiden ja lääkkeiden saanti, eikä pysäytetä koko yhteiskuntaa taloudellisesti.

Helsinki-Vantaan, Maarianhaminan ja Turun lentoasemat pidetään auki tavara- ja paluuliikenteelle. Rajavartiolaitos voi sallia työmatkaliikenteen välttämättömästä, perustellusta syystä. Muut lentoasemat suljetaan kansainväliseltä liikenteeltä. 

Itärajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla rajoitetaan liikennettä ja aukioloaikoja. Henkilöliikenne Vainikkalan rajanylityspaikan kautta keskeytetään. 

Suomen ja Norjan välisellä rajalla Kilpisjärvi, Karigasniemi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki pidetään auki tavara- ja paluuliikenteelle. Lisäksi välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne voidaan sallia. Muualta rajanylittäminen ei ole sallittua.

Suomen ja Ruotsin rajalla Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio pidetään auki tavara- ja paluuliikenteelle. Lisäksi välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne voidaan sallia. Muualta rajanylittäminen ei ole sallittua.

Rajaliikenteen rajoitusten takia ulkomaisen työvoiman pääsy ulkomailta Suomeen vaikeutuu merkittävästi. Pysyvän työsuhteen perusteella sisärajan ylittäminen on sallittua sunnuntaista 22.3.2020 klo 00.00 alkaen vain Ruotsin ja Norjan rajoilla olevilla luontaisilla työssäkäyntialueilla. 

Tämä tarkoittaa, että Virosta ei voi jatkossa matkustaa säännöllisesti Suomeen töihin muut kuin tietyt henkilöryhmät. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaiset. Tarkka luettelo löytyy Rajavartiolaitoksen nettisivulta.

EU-kansalaisten ja muussa EU-maassa pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevien paluu Suomen kautta kotimaahansa sallitaan, huomioiden henkilön terveydentila.

Rajanylityspaikan sulkemisella ei saa estää kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Poliisi kieltää yli 10 hengen yleisötilaisuudet

Hallitus päätti, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.  Poliisi voi valvoa kokoontumisrajoitusten noudattamista voimavarojensa puitteissa. Mitä paremmin ihmiset noudattavat annettuja määräyksiä ja suosituksia, sitä paremmin poliisi pystyy ohjaamaan voimavaroja kiireellisiin tehtäviin.

Julkisella kokoontumisella tarkoitetaan yleisellä paikalla järjestettävää yleistä kokousta ja yleisötilaisuutta. Yleisiä kokouksia ovat mielenosoitukset ja muut kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetyt kaikille avoinna olevat tilaisuudet. Yleisötilaisuus on yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu näihin rinnastettava tilaisuus. Tällaisia kokouksia ja tilaisuuksia eivät ole esimerkiksi pihapelit ja muut harrastejoukkuelajit, ravintolassa käynti tai kunnallinen päätöksenteko.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi elokuvateattereita, teattereita, museoita ja yhdistyksen kokouksia koskee yli 10 hengen kokoontumisrajoitus.

Yleisötilaisuusilmoituksia käsiteltäessä poliisi kieltää kaikki yleisötilaisuudet, joissa on yli 10 osallistujaa ja jotka pidetään yleisellä paikalla. Tilaisuuksien järjestäjillä on velvollisuus peruuttaa tilaisuudet. Poliisi estää, keskeyttää ja päättää tilaisuudet, joissa järjestäjä ei toimi.
Poliisi ei voi kieltää ennakolta yleistä kokousta, kuten mielenosoitusta. Tässäkin velvollisuus on poikkeusoloissa järjestäjällä ja puheenjohtajalla.    

Pelastustoimi ja hätäkeskukset turvaavat kiireelliset palvelut

Pelastustoimen valmius ja toimintakyky on kunnossa ja sen riittävyyttä ja muutoksia seurataan päivittäin. Toistaiseksi pelastustoimessa toimitaan pääosin normaaleilla toimivaltuuksilla. Pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen kiireelliset palvelut varmistetaan. Tämä tapahtuu ensisijaisesti työaikajärjestelyillä, suojaamalla henkilöstöä ja priorisoimalla tehtäviä.

Tarvittaessa eläkkeelle siirtyneitä kutsutaan töihin

Hallitus päätti, että kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä.  Sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä voidaan velvoittaa tarpeen mukaan töihin. Tämä tarkoittaa, että eläkkeellä olevia rajavartijoita voidaan määrätä ja poliiseja voidaan kutsua töihin. Myös poliisi- ja rajavartijaopiskelijoita voidaan ottaa töihin.

Valtioneuvoston toimet varhaiskasvatuksen turvaamisesta kriittisten alojen henkilöstön lapsille koskevat myös sisäasiainhallintoa.

Tiedotteen virheet on korjattu:
kokoontumisrajoitus koskee myös elokuvateattereita ja yhdistysten kokouksia. Tiedotteeseen lisättiin 18.3. lause: Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi elokuvateattereita, teattereita ja museoita koskee yli 10 hengen kokoontumisrajoitus. 19.3. ko. lauseeseen lisättiin myös yhdistysten kokoukset. 20.3. Korjattu kappaletta rajat ylittävän työmatkailun mahdollisuudesta: hallituksen 19.3. tekemän linjauksen mukaan sisärajan ylittäminen työn perusteella on sallittua su 22.3.2020 klo 00.00 alkaen vain Ruotsin ja Norjan rajoilla olevilla luontaisilla työssäkäyntialueilla.

Lisätietoja:  
erityisavustaja Jarno Lappalainen, p. 040 053 6973 (ministerin haastattelupyynnöt)
Sisäministeriö, kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, p. 0295 488 203
Sisäministeriö, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488 400
Rajavartiolaitos, komentajakapteeni Mikko Hirvi, p. 050 456 28 62  ja [email protected]
Poliisihallitus, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, puhelut Poliisihallituksen medianumero, p. 0503999039
Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio, p. 0295 433 700
Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio, p. 0295 481 204