Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Trafiken över Finlands gränser begränsas - pensionerade gränsbevakare och poliser kan kallas in

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2020 16.24 | Publicerad på svenska 18.3.2020 kl. 12.38
Pressmeddelande 20/2020
Coronaviruset.

Trafiken över Finlands gränser börjar i enlighet med regeringens beslut begränsas från och med torsdagen den 19 mars kl. 00. Vissa gränsövergångsställen stängs och kontroller införs vid de inre gränserna. Polisen övervakar de begränsningar i fråga om sammankomster som införts med anledning av coronaviruset inom ramen för sina resurser och ger vid behov andra myndigheter handräckning.

Beredskapslagen tas i bruk genom förordning av statsrådet för tiden 18.3–13.4. Detta beslut har betydande konsekvenser för polisens och Gränsbevakningsväsendets verksamhet och ekonomi.

– Finland och hela världen befinner sig på grund av coronaviruset i en mycket allvarlig situation. Den här situationen kräver mycket av oss alla. Trafiken över Finlands gränser begränsas i betydande grad. Med de här besluten vill regeringen trygga det finländska samhällets och hälso- och sjukvårdssystemets funktionsförmåga under undantagsförhållanden, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Man bör inte resa utomlands

Man bör inte alls resa utomlands under den tid gränserna är stängda. Detta gäller såväl vägtrafiken, sjötrafiken som flygtrafiken. En person som återvänder till Finland från en utlandsresa bör i 14 dygn hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän. Finska medborgare och personer som är stadigvarande bosatta i Finland får alltid återvända till Finland. Utländska resenärer som befinner sig i Finland har möjlighet att lämna landet.

Gods- och frakttrafiken fortsätter vid alla gränser. Nödvändig pendeltrafik är fortfarande möjlig och får fortgå över EU:s inre gränser. På detta sätt tryggas tillgången till dagligvaror och läkemedel, och det gör också att inte hela samhället stannar upp ekonomiskt.

Helsingfors-Vanda flygplats, Mariehamns flygplats och Åbo flygplats hålls öppna för godstrafik och returtrafik. Gränsbevakningsväsendet kan tillåta pendeltrafik av nödvändiga och motiverade skäl. Andra flygplatser stängs för internationell trafik.

Trafiken och öppettiderna vid de internationella gränsövergångsställena vid östgränsen kommer att begränsas. Persontrafiken via gränsövergångsstället i Vainikkala avbryts.

Gränsstationerna i Kilpisjärvi, Karigasniemi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö och Utsjoki vid gränsen mellan Finland och Norge hålls öppna för godstrafik och returtrafik. Dessutom kan nödvändig pendling och annan nödvändig trafik tillåtas. Det inte tillåtet att passera gränsen från andra håll.

Gränsstationerna i Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå vid gränsen mellan Finland och Sverige hålls öppna för godstrafik och returtrafik. Dessutom kan nödvändig pendling och annan nödvändig trafik tillåtas. Det inte tillåtet att passera gränsen från andra håll.

På grund av begränsningarna i gränstrafiken blir det betydligt svårare för utländsk arbetskraft att komma till Finland från utlandet. Från och med söndagen den 22 mars 2020 kl. 00.00 är gränsövergång vid de inre gränserna för arbetstagare i ett permanent anställningsförhållande tillåten endast inom de naturliga pendlingsregionerna vid gränsen mot Sverige och Norge. 

Detta innebär att endast vissa persongrupper i fortsättningen kan resa regelbundet från Estland till Finland för att arbeta. Sådana är till exempel yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet. En noggrann förteckning finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

EU-medborgare och personer som vistas i ett annat EU-land med permanent uppehållstillstånd får återvända till sitt hemland via Finland med beaktande av hälsotillståndet hos personerna i fråga.

Att gränsövergångsställen stängs får inte hindra någons rätt till internationellt skydd.

Polisen förbjuder offentliga tillställningar med över 10 personer

Regeringen beslutade att offentliga sammankomster ska begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser. Polisen kan inom ramen för sina resurser övervaka att begränsningarna i fråga om sammankomster iakttas. Ju bättre allmänheten följer de givna föreskrifterna och rekommendationerna, desto bättre kan polisen rikta resurserna till brådskande uppgifter.

Med offentliga sammankomster avses allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas på allmän plats. Allmänna sammankomster är demonstrationer och andra tillställningar som är öppna för alla och som ordnas i syfte att utöva mötesfriheten. Offentliga tillställningar är nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Till dessa sammankomster och tillställningar hör till exempel inte spel på gårdar och annan lagsport på fritiden, besök på restauranger eller kommunalt beslutsfattande.

Detta innebär att till exempel biografer, teatrar, museer och föreningsmöten omfattas av begränsningen i fråga om sammankomster med fler än 10 personer.

Vid behandlingen av anmälningar om offentliga tillställningar förbjuder polisen alla offentliga tillställningar som har fler än 10 deltagare och som hålls på allmän plats. Arrangörerna är skyldiga att ställa in tillställningarna. Polisen hindrar, avbryter och avslutar de tillställningar där arrangören inte handlar i enlighet med sina skyldigheter.
Polisen kan inte på förhand förbjuda en allmän sammankomst, till exempel en demonstration. Även här är det arrangören och ordföranden som har denna skyldighet under undantagsförhållanden.

Räddningsväsendet och nödcentralerna tryggar brådskande tjänster

Räddningsväsendets beredskap och funktionsförmåga är i skick, och man följer dagligen att den är tillräcklig och iakttar de förändringar som sker. Tills vidare handlar räddningsväsendet huvudsakligen med normala befogenheter. De brådskande tjänster som räddningsväsendet och Nödcentralsverket tillhandahåller säkras. Det sker i första hand genom arbetstidsarrangemang, skydd av personalen och prioritering av uppgifter.

Vid behov kallas pensionerade yrkespersoner in

Regeringen beslutade att man i fråga om personal i kritiska uppgifter avviker från bestämmelserna i arbetstidslagen och semesterlagen. Yrkesutbildade personer inom den inre säkerheten kan vid behov åläggas att arbeta. Det innebär att pensionerade gränsbevakare kan förordnas att arbeta och pensionerade poliser kan kallas in. Även personer som studerar till polis eller gränsbevakare kan kallas i arbete.

Statsrådets åtgärder för att trygga småbarnspedagogik för barn till personal i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion gäller också inrikesförvaltningen.

Korrigering 19.3.: föreningsmöten har lagts till frasen "Detta innebär att till exempel biografer, teatrar, museer och föreningsmöten omfattas av begränsningen i fråga om sammankomster med fler än 10 personer." Korrigering 20.3.: i enlighet med regeringens riktlinjer av den 19 mars 2020 är gränsövergång vid de inre gränserna på grund av arbete från och med söndagen den 22 mars 2020 kl. 00.00 tillåten endast inom de naturliga pendlingsregionerna vid gränsen mot Sverige och Norge.

Ytterligare information:
Jarno Lappalainen
, specialmedarbetare, tfn 040 053 6973 (begäran om intervjuer med ministern)
Inrikesministeriet: Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 488 203
Inrikesministeriet: Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400
Gränsbevakningsväsendet: Mikko Hirvi, kommendörkapten, tfn 050 456 28 62
och [email protected]
Polisstyrelsen: Seppo Kolehmainen, polisöverdirektör, telefonsamtal till Polisstyrelsens medienummer, tfn 050 399 90 39
Migrationsverket: Jaana Vuorio, överdirektör, tfn 0295 433 700
Nödcentralsverket: Taito Vainio, direktör, tfn 0295 481 204

 
Sivun alkuun