Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Finland begränsar inresa från södra Afrika på grund av coronavirusvariant

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2021 14.04
Pressmeddelande 154/2021

Från och med söndagen den 28 november kl. 15 begränsar Finland inresa vid sina yttre gränser för de resenärer som under de senaste 14 dygnen har vistats i Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika eller Zimbabwe. Statsrådet fattade beslut om ärendet den 28 november.

Beslutet innebär att en resenär som har vistats i något av de nämnda afrikanska länderna inte har möjlighet att resa in i Finland genom att visa upp ett intyg över en covid-19-vaccinationsserie. Personen kan komma till Finland endast om han eller hon har en nödvändig orsak till det, såsom tvingande familjeärenden eller andra tvingande personliga orsaker.

Finska medborgare eller personer som är varaktigt bosatta i Finland får dock alltid återvända till Finland.

Inreserestriktionerna gäller till och med den 19 december. 

Social- och hälsovårdsministeriet anser att den nya varianten av coronaviruset, B.1.1.529 (omikron), som upptäckts i Afrika kan utgöra ett betydande hot mot befolkningens hälsa och välfärd och försvaga epidemiläget. Ministeriet och regionförvaltningsverken har gett kommunerna anvisningar om hälsoskyddsåtgärder, det vill säga obligatoriska hälsokontroller för inresande. Kommunerna ansvarar för hälsosäkerhetsåtgärderna vid gränsövergångsställena, i hamnarna och på flygplatserna.

Gränsbevakningsväsendet kontrollerar inresande och stöder hälsovårdsmyndigheterna

Till Finland anländer inga direkta flyg från södra Afrika. Gränsbevakningsväsendet analyserar passagerartrafiken till Finland och ställer information till hälsovårdsmyndigheternas förfogande. Vid de yttre gränserna gallrar Gränsbevakningsväsendet för hälsomyndigheternas kontroller ut de resenärer som kommer från riskområdena. 

Trafiken över de inre gränserna från länderna inom Schengenområdet begränsas inte genom detta beslut. Vid de inre gränserna bistår Gränsbevakningsväsendet hälsomyndigheterna på deras begäran. En hälsosäker inresa genomförs i enlighet med inresemodellen enligt lagen om smittsamma sjukdomar. 

Ikraftträdandet av statsrådets föregående beslut av den 25 november 2021 tidigareläggs så att beslutet träder i kraft den 28 november kl. 15. Namibia stryks i den förteckning över länder som utgör bilaga till beslutet.

Man kan fortfarande komma till Finland från alla andra länder genom att visa upp ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19. Restriktioner gäller för ovaccinerade inresande. Se gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetskrav på webbplatserna nedan.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om godkända vacciner eller kraven på testning och karantän, kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.
 

 
Sivun alkuun