Hyppää sisältöön

Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023‒2025 ‒ tuen piiriin uusia itäisen Suomen kuntia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2022 14.12
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 8.12.2022 asetuksen, jonka mukaan alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023‒2025. Kuljetustuki säilyy pääpiirteissään samanlaisena kuin aiemmin. Kuljetustuella alennetaan harvaan asutuilla alueilla toimivien pk-yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia rahtikustannuksia ja siten parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä sekä yritysten kilpailukykyä.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 on esitetty alueellisen kuljetustuen myöntämiseen 6,3 miljoonan euron määrärahaa. Vuodelle 2023 ehdotettu määräraha on 300 000 euroa korkeampi kuin vuosina 2020‒2022.  Korotus johtuu kuljetustuen tukialueen laajentamisesta Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnan alueelle. Tukialueen laajennuksen taustalla on itäisen Suomen elinvoiman vahvistamista selvittäneen valtiosihteerityöryhmän ehdotus.

”Hallituksen viesti on selvä: haluamme pitää koko Suomen elinvoimaisena. Kuljetustuki on konkreettinen kädenojennus harvaan asuttujen alueiden pk-yrityksille. Pidän tärkeänä, että tuki laajennetaan koskemaan uusia itäisen Suomen kuntia. Viime vuodet ovat erityisesti koetelleet itäisen Suomen taloutta ja tämä on yksi keino vahvistaa alueen kilpailukykyä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Kuljetustukea voidaan myöntää harvaan asutuilla alueilla toimiville pk-yrityksille

Kuljetustukea voidaan myöntää Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Pohjanmaan maakunnan, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan sekä Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnan alueella toimivien pienten ja keskisuurten yritysten jalostamien tuotteiden pitkän matkan kuljetuksista.

Maantie- ja rautatiekuljetuksen tuki on matkan pituudesta riippuen 9-20 % maksetusta kuljetusmaksusta. Satamatoimintojen tuki on sataman sijainnista riippuen yksi euroa tai kaksi euroa laivattua tonnia kohden. 

Kuljetustuen hakemuskausi on kalenterivuosi. Tukea haetaan sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta kolmen kuukauden kuluessa kunkin hakemuskauden päättymisestä.

Kuljetustuki on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka myöntämisessä on noudatettava Euroopan unionin valtiontukisääntöjä.

Asetus tulee voimaan 1.1.2023.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Sonja Hällfors, p. 0295 047 380
hallitusneuvos Mikko Ojala, TEM, p. 0295 063 506
erityisasiantuntija Ida Berg, TEM, p. 0295 047 043