Hyppää sisältöön

Energiamarkkinariitalautakunnalta ensimmäiset ratkaisusuositukset elinkeinonharjoittajien sähkösopimusriitoihin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2024 14.00
Tiedote

Energiamarkkinariitalautakunta on antanut 3.6.2024 ensimmäiset ratkaisusuosituksensa sähkön ostajina olevien elinkeinonharjoittajien ja sähkön vähittäismyyjän välisissä riita-asioissa.

Ratkaisusuosituksista kaksi on koskenut Fortum Markets Oy:n Fortum Yritys Aktiivi -sähkönmyyntisopimuksen ja yksi Fortum Yritys Varma -sähkönmyyntisopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä johtuvaa vahingonkorvausta. Kaikissa kolmessa tapauksessa lautakunta on päätynyt ratkaisusuositukseen, jonka mukaan lautakunta ei suosita sähkön ostajille hyvitystä asiassa.

Sähkön ostajien katsottiin kahdessa tapauksessa päättäneen Fortum Yritys Aktiivi -sähkönmyyntisopimuksensa ennenaikaisesti kesken irtisanomisajan. Kolmannessa tapauksessa sähkön ostajan katsottiin päättäneen määräaikaisen Fortum Varma -sähkönmyyntisopimuksen kesken sopimuskauden sopimusehtojen vastaisesti. 

Lautakunta katsoi, että Fortum Markets Oy:llä on ollut sopimusehtojen mukaan kaikissa kolmessa tapauksessa oikeus saada vahingoistaan korvaus, kun sähkön ostaja on päättänyt sopimuksensa ennenaikaisesti. 

Fortum Yritys Aktiivi -sähkönmyyntisopimusta koskevissa riita-asioissa lautakunta on kuitenkin katsonut, että sähkönmyyjän on tullut laskea korvausvaatimuksensa määrä irtisanomisajan loppuosalle sopimusrikkomuksen ajankohtana aiheutuneen vahingon perusteella. Sopimusrikkomuksen ajankohdaksi lautakunta on katsonut ajankohdan, jolloin sähkönkäyttöpaikkaan on tehty uusi sähkösopimus. 

”Energiamarkkinariitalautakunnan ensimmäiset kuukaudet ovat osoittaneet, että myös PKT-sektorin yrityksillä on tarve tuomioistuinten ulkopuoliseen, helposti saavutettavaan riitojenratkaisumenettelyyn sähkösopimusriidoissa”, toteaa lautakunnan varapuheenjohtaja Arto Rajala

”Nyt käsitellyissä Fortum Yritys Aktiivi -sähkönmyyntisopimuksia koskevissa riidoissa hyvinkin pienet yritykset ovat tehneet sähkönmyyjän kanssa erittäin monimutkaisen sähkösopimuksen, jonka ehtojen yritystoiminnalle aiheuttamien riskien arviointi edellyttää sähkökaupan erityisosaamista. Ilmiönä tämä on huolestuttavaa”, Rajala jatkaa.

Energiamarkkinariitalautakunta on perustettu lailla ja aloittanut toimintansa 1.9.2023. Lautakunta on riippumaton ja puolueeton muiden loppuasiakkaiden kuin kuluttajien vireille saattamia sähkömarkkinariita-asioita käsittelevä oikeussuojaelin. Lautakunta antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin riitakysymyksiin, joita muut loppuasiakkaat kuin kuluttajat saattavat lautakunnan käsittelyyn. Käsiteltävät asiat voivat koskea sähköalan yritysten ja loppuasiakkaiden välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia tai sähkösopimuksia. 

Lautakunnan ratkaisusuositukset eivät ole täytäntöönpanokelpoisia, eikä niillä ole hallintopäätöksen tai tuomion oikeusvaikutuksia. Ratkaisusuositukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Lautakuntakäsittely ei estä asian saattamista toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Lisätiedot:
lautakunnan varapuheenjohtaja Arto Rajala, p. 0295 064 828