Hyppää sisältöön

Ensimmäinen huoltovarmuusselonteon valmistelua tukeva työpaja pidetty 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2021 14.15
Uutinen
jäänmurtajat merellä

Koronapandemia on nostanut huoltovarmuuden ja varautumistyön yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön, ja synnyttänyt tarpeen huoltovarmuuden kehittämisestä yli hallituskausien. 

Tätä kehitystyötä tukee työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä huoltovarmuusselonteon valmistelu. Se on tarkoitus antaa valtioneuvoston selontekona eduskunnalle syksyllä 2022. Sitä ennen valmistelussa on monta välietappia. Ensimmäinen sidosryhmille suunnattu työpaja järjestettiin virtuaalisesti 3.12.2021. 

Valmistelun aikana järjestetään vähintään kolme työpajaa tai muuta keskustelutilaisuutta, joiden pohjalta täsmennetään selonteossa käsiteltäviä painopisteitä, ja joilla haetaan eri toimijoilta evästystä selonteon valmisteluun. Valmistelutilaisuuksia järjestetään tammi-maaliskuussa 2022.

Ensimmäisen työpajan teemoihin johdattelivat TEM:n ylijohtaja Antti Neimalan avauspuhe ja toimitusjohtaja Janne Känkäsen terveiset Huoltovarmuuskeskuksesta. Lisäksi Christian Fjäder Geostrat Oy:stä johdatteli alustuksellaan huoltovarmuuden nykytilasta ja tulevaisuuden muutospaineista työpajan pienryhmiä päivän teemoihin.

Avausten jälkeen osallistujilta pyydettiin näkemyksiä 1)huoltovarmuuden nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksesta. Sen pohjalta jatkokysymys oli,  2) mihin käytännön toimenpiteisiin tulisi ryhtyä tilannekuvan ja muutosanalyysin perusteella, välittömästi, keskipitkällä aikavälillä ja mitkä olisivat pitkän aikavälin strategiset muutokset. Kolmanneksi haluttiin näkemyksiä siitä, 3) millainen on huoltovarmuusorganisaation rooli ja mitkä ovat huoltovarmuusorganisaation keskeiset tehtävät tulevaisuudessa.

Pienryhmäkeskustelujen yhteenvedon tiivisti Frisky & Anjoy:n Petri Uusikylä. Uusikylä totesi, että pienryhmissä keskusteltiin esillä olleista teemoista laajasti ja monipuolisesti. Hän nosti esille muun muassa viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoiminnan ja tiedonkulun merkityksen, huoltovarmuusorganisaation sisäisen yhteistyön sujuvuuden, tilannekuvatyön roolin, huoltovarmuutta koskevan sääntelyn kehittämisen sekä ilmastonmuutoksen ja digitalisaation vaikutukset huoltovarmuuteen.

Keskustelussa tuotiin esille myös tulevaisuuden huoltovarmuuden tarvitsema työkalupakki, joka mahdollistaa eri toimien toteuttamisen ja jonka sisällön määrittelyyn huoltovarmuusselonteko antaa hyvän mahdollisuuden.

Tilaisuuden lopuksi Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja Jukka Ruusunen kiteytti huoltovarmuusorganisaation tulevaisuuden näkymiä. Tilaisuus päättyi teollisuusneuvos Eeva Vahteran kiitoksiin osallistujien aktiivisesta ja ajatuksia herättävästä panoksesta. 

Työpajaan oli kutsuttu huoltovarmuusorganisaation edustajia kuten poolien puheenjohtajat ja sihteerit, sektorien sihteerit sekä alueellisten ELVAR-toimikuntien sihteerit ja AVI-huoltovarmuusylitarkastajat. Kaikkiaan osallistujia oli yli 60.

Huoltovarmuusorganisaatioiden edustajat tekevät huoltovarmuustoimintaa käytännössä. Heillä on kokemusta laajasta huoltovarmuuskokonaisuudesta, ja heidän asiantuntevia näkemyksiä halutaan hyödyntää selontekotyössä ja huoltovarmuustoiminnan kehittämisessä.

Huoltovarmuusorganisaatio ja sidosryhmät ovat tiiviisti mukana selonteon valmistelussa. Valmistelua ohjaa suppea poikkihallinnollinen johtoryhmä, jonka puheenjohtaja on TEM:n kansliapäällikkö Raimo Luoma. Selonteon valmistelun seurantaa varten asetetaan joulukuussa myös parlamentaarinen seurantaryhmä. Selonteon luonnoksesta järjestetään laaja lausuntokierros keväällä 2022. 

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Eeva Vahtera, TEM, p. 029 504 9009
neuvotteleva virkamies Henri Backman, TEM, p. 029 506 3581