Hyppää sisältöön

Eräs aikakausi päätökseen – työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalveluiden toiminta päättyy huhtikuun 2024 loppuun mennessä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2024 13.51
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalveluiden toiminnasta nykymuodossaan luovutaan huhtikuun 2024 loppuun mennessä. Päätös johtuu vähenevistä resursseista.

Toimialapalvelut on tuottanut toimialoittaista tietoa 30 vuoden ajan. Toimialapalvelu on ollut TEM:n asiantuntijatoiminto, jossa on koottu, analysoitu ja välitetty tietoa yritysten toimintaympäristöstä sekä toimialojen kehityksestä. Toimintaan ovat kuuluneet julkaisutoiminta, viestintä, asiantuntijaseminaarit ja julkistamistilaisuudet.  

Toimialapalvelut -asiantuntijaverkosto on toiminut TEM:n johdolla yhteistyössä ELY- ja Keha-keskusten ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Seuratut toimialat ovat vaihtuneet vuosien myötä. Viimeisimpiä seurattavia toimialoja ovat olleet matkailu, sote-palvelu-, kaivos- ja elintarvikealat. 

Toimialoittaista tietoa tarvitaan myös jatkossa. Ministeriön tavoitteena on osaltaan vastata tähän tietotarpeeseen kehittämällä resurssitehokas tapa tuottaa ja julkaista sekä strategisesti tärkeää että ajankohtaista toimialoittaista tietoa, jolla vahvistetaan tietojohtamista sekä tietoperusteista päätöksentekoa. 

Toimialapalveluiden matkailua ja sote-palvelualaa koskevat toimialaraportit ilmestyvät huhtikuussa 2024.

Lisätiedot: 
osastopäällikkö Maija Lönnqvist, TEM innovaatiot ja yritysrahoitus –osasto, p. 029 504 7105, [email protected]
johtava asiantuntija (ryhmäpäällikön sijainen) Jyrki Alkio, TEM, p. 029 504 7103 [email protected]
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, p. TEM, p, 029 506 4926, [email protected]