Hoppa till innehåll

En era har nått sitt slut – verksamheten vid arbets- och näringsministeriets Branschtjänst upphör före utgången av april 2024

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2024 13.51
Nyhet

Verksamheten vid arbets- och näringsministeriets Branschtjänst upphör i sin nuvarande form före utgången av april 2024. Beslutet beror på minskade resurser.

Branschtjänst har producerat branschspecifik information i 30 års tid. Branschtjänsten har varit en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet som har samlat in, analyserat och förmedlat information om företagens verksamhetsmiljö och utvecklingen inom olika branscher. Verksamheten har omfattat publikationsverksamhet, kommunikation, expertseminarier och presskonferenser.  

Expertnätverket Branschtjänst har under ledning av arbets- och näringsministeriet samarbetat med närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och förvaltningscentret samt jord- och skogsbruksministeriet. De branscher som följts upp har bytts ut under årens lopp. De senaste branscher som följs upp har varit turism, social- och hälsovårdstjänster, gruv- och livsmedelsbranschen. 

Branschspecifik information behövs också i fortsättningen. Ministeriets mål är att för sin del svara på detta behov av information genom att utveckla ett resurseffektivt sätt att producera och publicera både strategiskt viktig och aktuell branschspecifik information. Informationen stärker informationsledningen och det kunskapsbaserade beslutsfattandet. 

Branschtjänstens branschrapporter om turism och social- och hälsovårdstjänster utkommer i april 2024.

Mer information: 
Maija Lönnqvist, avdelningschef, ANM avdelning för innovationer och företagsfinansiering, tfn 029 504 7105, [email protected]
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig (ställföreträdare för gruppchefen), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103 [email protected]
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926, [email protected]