Hyppää sisältöön

Jakeluvelvoitemuutoksia koskeva lakiluonnos lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2024 12.34
Tiedote
Mies tankkamassa bensapumpulla

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja muutosehdotuksista uusiutuvien polttoaineiden liikennekäytön edistämisestä annettuun lakiin (jakeluvelvoitelaki) sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakiin. Lakimuutosten yhteydessä kumottaisiin myös voimassa oleva laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on saattaa jakeluvelvoitetta koskeva lainsäädäntö vastaamaan hallitusohjelman kirjauksia. Samalla on tarkoitus panna täytäntöön RED III -direktiivin edellyttämät kansalliset säännökset. Direktiiviperusteisilla uusilla säännöksillä varmistetaan, että direktiivin mukaiset uusiutuvan energian tavoitteet liikenteessä saavutetaan Suomessa vuonna 2030.

”Uusiutuvien polttoaineiden osuus nousee jatkossakin, jotta liikenteen päästöjä saadaan vähennettyä. Lisäksi kehitämme jakeluvelvoitelainsäädäntöä edelleen ottamalla käyttöön uuden joustomekanismin, jonka kautta voi hyödyntää vaihtoehtoisia päästövähennystoimia ja tuomme uusiutuvaan sähköön ja vetyyn perustuville synteettisille polttoaineille (RFNBO) oman velvoitetasonsa vauhdittamaan investointeja”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Jakeluvelvoitetta muuttavassa lakiesityksessä ehdotetaan vuosien 2025-2027 jakeluvelvoitetasojen korotusten loiventamista nykyisestä laista niin, että ne nousisivat maltillisesti vuoden 2024 tasosta (13,5 %). Jakeluvelvoite olisi hallitusohjelman mukaisesti ensi vuonna 16,5 prosenttia, 19,5 prosenttia vuonna 2026 ja 22,5 prosenttia vuonna 2027.

Synteettisille, muuta kuin biologista alkuperää oleville uusiutuville polttoaineille asetettaisiin oma asteittain nouseva vähimmäisosuusvelvoite vuosille 2028-2030. Näiden RFNBO-polttoaineiden vähimmäisosuusvelvoite olisi neljä prosenttiyksikköä vuonna 2030. RFNBO-vähimmäisosuusvelvoitteen katsotaan edistävän uusien investointien syntymistä Suomeen. Lisäksi yleisesti saatavilla olevien latauspisteiden kautta liikenteen toimitettu uusiutuva liikennesähkö lisättäisiin osaksi jakeluvelvoitteen keinovalikoimaa. 

Samalla säädettäisiin niin sanotusta joustomekanismista, jonka puitteissa jakelija voisi täyttää jakeluvelvoitetta rahoittamalla Suomessa toteutettavia muita vaihtoehtoisia ensi sijassa taakanjakosektorin päästövähennystoimia. Myöhemmin tarkoituksena on tehdä laajennus, jotta jakeluvelvoitetta voisi täyttää myös maankäyttösektoriin kohdistuvilla päästövähennystoimilla. Jakeluvelvoitelakiin tehtäisiin myös eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakiin tehtäisiin uuden muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita koskevan määritelmän edellyttämiä muutoksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Lausuntoja HE-luonnoksesta voi antaa 26.7.2024 saakka

Hallituksen esitysluonnos on valmistelu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä valtiovarainministeriön kanssa.

Lausuntoja HE-luonnoksesta voi antaa Lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöihin sähköpostilla tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla. 

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa Lausuntopalvelussa, voidaan se toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumerosta VN/11908/2023.

Ministeriö järjestää 11.6. keskustelutilaisuuden lakiluonnoksesta TEAMSissa

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää ti 11.6. klo 9.30 -10.30 keskustelutilaisuuden lakiluonnoksesta kiinnostuneille. Tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä. Siinä ministeriön vastuuvirkamiehet esittelevät lakiluonnosta ja vastaavat kysymyksiin. Voit ilmoittautua tilaisuuteen 10.6. mennessä tällä lomakkeella. Saat sen jälkeen ennen tilaisuutta suoran linkin Teams-kokoukseen.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM,  p. 029 504 7067 ja nicoleta.kaitazis(at)gov.fi
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, p. 029 504 7059 ja harri.haavisto(at)gov.fi