Hyppää sisältöön

Kaivoslain uudistukselle lisäaikaa: Valmistelussa huomioidaan selvitys malminetsintään ja kaivoslupiin liittyvästä intressivertailusta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2020 14.48
Tiedote

Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä katsoo, että lisäaika lakiuudistuksessa on tarpeen, jotta intressivertailu voidaan selvittää kattavasti ja selvityksen tulokset ottaa mukaan työhön. Samalla mahdollisuus eri lainsäädäntöuudistusten yhteisvaikutusten arviointiin paranee. Työryhmä pyytää työ- ja elinkeinoministeriötä jatkamaan sen toimikautta vuoden 2021 loppuun.

Intressivertailulla tarkoitetaan kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen punnintaa, jonka perusteella kaivostoiminnan lupia harkittaisiin. Intressivertailun käyttöönotto kaivosluvissa olisi merkittävä muutos, joka edellyttää selvitystä toteuttamisvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Selvittämistä edellytetään myös eduskunnan kirjelmässä Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteesta.

– Intressivertailun tärkeys nousi esiin eduskunnan kirjelmässä Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteesta,  ja se ilman muuta otetaan mukaan kaivoslain valmisteluun. Sama viesti tuli vahvana myös kansalaiskuulemisessa, sanoo kaivoslakiuudistusta tukevan työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Selvitys intressivertailusta valmistuu ensi vuonna

Intressivertailun sisältöä, laajuutta ja vaikutuksia lupasääntelyyn tullaan selvittämään valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeella, joka valmistuu loppuvuonna 2021. Selvityksen toteuttamisen aikana saadaan tutkittua tietoa kaivoslain uudistamisen tueksi.

Kaivostoiminnan hyötyinä tuodaan usein esiin syntyvät työpaikat sekä kaivoksista saatavat, yhteiskunnalle tärkeät raaka-aineet. Haitoiksi on tunnistettu muun muassa kaivostoiminnan ympäristövaikutukset, mahdolliset rajoitteet muille elinkeinoille ja vaikutukset muulle maankäytölle. Jos intressivertailu otettaisiin osaksi kaivostoiminnan lupaprosessia, lupaviranomainen arvioisi kaivostoiminnasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden keskinäiset suhteet.

Alun perin hallituksen oli määrä antaa esitys kaivoslain uudistamisesta eduskunnalle joulukuussa 2020.

Lisätiedot:

osastopäällikkö Ilona Lundström, TEM, p. 029 504 7186 (kaivoslain uudistamista tukevan työryhmän puheenjohtaja)
johtava asiantuntija Niklas Vartiainen, TEM, p. 029 504 7317 (kaivoslain uudistamista tukevan työryhmän sihteeri)