Hyppää sisältöön

Laki konfliktimineraaleista parantaa hankintaketjujen läpinäkyvyyttä ja edistää vastuullisia hankintoja

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2020 13.24
Tiedote
Kuvassa kultahippu sinisellä alustalla, kulta on yksi ns. konfliktimineraaleista

Laki konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta parantaa hankintaketjujen läpinäkyvyyttä. Sen myötä Suomen konfliktimineraaleja koskeva järjestelmä saatetaan EU:n säännösten mukaiseksi. Hallitus lähetti asiaa koskevan lain 30.12.2020 Tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Laki tulee voimaan vuoden vaihteessa.

Konfliktimineraaleja ovat konflikti- ja korkean riskin alueilta peräisin oleva tina, tantaali ja volframi, niiden malmit sekä kulta. Näitä mineraaleja käytetään laajasti muun muassa puhelimissa, tietokoneissa, kameroissa, lentokoneissa, lääkinnällisissä laitteissa sekä koruissa.

Konfliktimineraaleihin ja niiden tuotantoon liittyy paljon kehitysmahdollisuuksia, mutta myös ongelmia. On alueita, joissa näistä mineraaleista saatavia tuloja käytetään esimerkiksi väkivaltaisiin konflikteihin tai ihmisoikeusrikkomuksiin.

Yhtenä keinona ongelmien vähentämiseksi Euroopan unioniin on perustettu toimitusketjun due diligence -järjestelmä, jolla asetetaan velvoitteet sellaisille tuojille, jotka tuovat konfliktimineraaleja. Tämä järjestelmä asettaa mineraaleja tuoville yrityksille uusia velvoitteita. Vastuullisen yritystoiminnan kautta voidaan tukea luonnonvarojen kanavoitumista kyseisten alueiden kehittämiseen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on Suomessa asiasta vastaava viranomainen. Lisäksi Tullille annetaan lain täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä. Tukesin olisi myös huolehdittava julkisuutta koskevien säädösten rajoissa mahdollisimman laajasta julkisuudesta ja selvitettävä mahdollisuus julkaista tiedot rekisterimuodossa verkkosivuillaan.  

Lisätiedot:
hallitusneuvos Tuula Manelius, TEM, puh. 029 506 4909