Hoppa till innehåll

Lag om konfliktmineraler gör leveranskedjorna mer transparenta och främjar ansvarsfull anskaffning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 13.24
Pressmeddelande

Lagen om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa förbättrar transparensen i leveranskedjorna. I och med lagen börjar Finlands system för konfliktmineraler överensstämma med EU:s regelverk. Den 30 december 2020 överlämnade regeringen en lag gällande detta för stadfästelse av Republikens president. Lagen träder i kraft vid årsskiftet.

Konfliktmineraler är tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden. Mineralerna används i stor utsträckning bland annat i telefoner, datorer, kameror, flygplan, medicintekniska produkter och smycken.

Det finns många utvecklingsmöjligheter i anslutning till dessa konfliktmineraler och produktion av dem, men också problem. Det finns områden där inkomsterna från dessa mineraler används till exempel i våldsamma konflikter eller människorättskränkningar.

Som ett sätt att minska problemen har det inrättats ett system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i Europeiska unionen. Det fastställer skyldigheter för importörer som importerar konfliktmineraler. Systemet innebär nya skyldigheter för företag som importerar mineraler. Genom ansvarsfull företagsverksamhet kan man stödja en kanalisering av naturresurserna till utveckling av områdena i fråga.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är den myndighet som ansvarar för ärendet i Finland. Dessutom åläggs Tullen uppgifter som hänför sig till genomförandet av lagen. Säkerhets- och kemikalieverket ska också tillämpa en så omfattande offentlighet som möjligt inom gränserna för författningarna om offentlighet samt utreda möjligheten att offentliggöra information i registerform på sin webbplats.  

Mer information:
Tuula Manelius, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4909