Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lakiesitys: maakaasumarkkinat avataan kilpailulle vuonna 2020

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2017 13.32
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 11.5.2017 eduskunnalle esityksen maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi*. Esityksen mukaan Suomen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avattaisiin kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun Balticconnector-putkiyhteys Suomesta Baltian kaasuverkkoon otetaan käyttöön.

Suomen maakaasun käyttö on yli 40 vuoden ajan pohjautunut Venäjältä tulevaan putkikaasuun. Markkinoiden avaaminen mahdollistaa maakaasun tarjonnan monipuolistumisen, kun biokaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) lisäksi vaihtoehtona venäläiselle putkikaasulle olisi maakaasun hankinta Baltiasta ja Liettua-Puola -yhdysputken valmistumisen jälkeen myös Keski-Euroopasta.

Maakaasun siirtoverkko eriytetään kaasun myynnistä

Uudessa laissa maakaasun siirtoverkonhaltijan siirtoverkko eriytettäisiin maakaasun tuotannosta ja myynnistä vuoteen 2020 mennessä maakaasumarkkinadirektiivin tosiasiallisen eriyttämisen mallin mukaisesti. Tällä varmistettaisiin, että siirtoverkonhaltija toimisi uusia markkinoille tulijoita kohtaan neutraalina markkinapaikkojen ylläpitäjänä, ja että maakaasun siirtojärjestelmän ja markkinoiden kehittäminen tapahtuisi markkinoiden kokonaisedun näkökulmasta.

Kilpailun lisääntyminen maakaasun ja uusiutuvan kaasun toimituksessa luo maakaasualan yrityksille ja kaasun käyttäjille mahdollisuuksia monipuolistaa kaasun hankintaansa. Maakaasualan yrityksille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös uusien toimittajien markkinoille pääsy helpottuu. Kilpailu ohjaa markkinoita toimimaan tehokkaammin ja tuo kustannussäästöjä pitkällä aikajänteellä.

Tavoitteena on myös maakaasun kilpailukyvyn parantaminen. Tukku- ja vähittäismyynnin sekä jakelun sääntelyä kevennettäisiin ja maakaasun hinnoittelun erityissääntelystä luovuttaisiin suurelta osalta.

Katto siirtomaksujen kohtuuttomille kertakorotuksille

Esityksen mukaan sähkömarkkinalakiin ja maakaasumarkkinalakiin lisätään säännökset, jotka rajoittavat sähkön ja maakaasun siirto- ja jakelumaksujen kohtuuttomia korotuksia. Maksuihin tulisi vuotuinen 15 prosentin korotuskatto.

Korotuskatto ei oikeuta toistuviin 15 prosentin korotuksiin. Muutoksella karsitaan nyt nähdyt ylilyönnit pois. Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo jatkossakin Energiavirasto, joka voi puuttua rikkomuksiin.

Maakaasumarkkinalainsäädäntö on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018, siirtoverkonhaltijan eriyttämistä ja maakaasumarkkinoiden kilpailulle avaamista koskevat säännökset 1.1.2020, ja laki sähkömarkkinalain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ministeri Tiilikaisen esitysaineisto
VN:n päätös
Tiedotustilaisuuden tallenne

Lisätiedot:
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828
asunto-, energia- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, puh. 050 364 0836

*Hallituksen 11.5.2017 antamassa esityksessä ehdotetaan säädettäviksi maakaasumarkkinalaki, laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä, laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain muuttamisesta sekä laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Voimassa oleva maakaasumarkkinalaki vastaavasti kumottaisiin.

 
Sivun alkuun