Hyppää sisältöön

Lakihanke suojelutyön turvaamisesta työtaistelutilanteessa käynnistyy

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2024 15.36
Tiedote

Eduskunta on edellyttänyt, että valtioneuvosto selvittää suojelutyötä koskevat kehittämistarpeet ja valmistelee tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset, joilla suojelutyön järjestäminen turvataan ristiriitatilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan lakimuutoksia.

Eduskunta antoi suojelutyöstä lausuman eli ponnen syksyllä 2022, kun se sääti määräaikaisen lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta hoitoalan työtaistelun aikana. Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa eduskunnan lausuman.

Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, mikä erityisesti vaarantuu työtaistelun vuoksi. Työtaistelun aikaisesta suojelutyöstä ei ole voimassaolevaa lainsäädäntöä. Hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi välttämättömästä suojelutyöstä päättää työtaisteluun osallistunut työntekijäjärjestö tai siitä neuvotellaan työntekijä- ja työnantajajärjestön välillä.

Kolmikantainen työryhmä valmistelemaan lakimuutoksia

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa kolmikantaisen työryhmän, jonka tehtävänä on laatia mietintö tarvittavista lainsäädäntömuutoksista hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä selvittää muun muassa suojelutyön määrittelyyn liittyviä kysymyksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt seuraavia tahoja nimeämään edustajansa työryhmään:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Suomen Yrittäjät
  • valtiovarainministeriö/Valtion työmarkkinalaitos
  • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • STTK ry
  • Akava ry
  • Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen edustaja

Työryhmä voi kutsua pysyviä asiantuntijoita ryhmän kokoonpanoon (esimerkiksi kirkkotyölainsäädäntöä koskevan tuntemuksen osalta).

Työryhmän toimikausi alkaa maaliskuun lopussa ja päättyy 6.9.2024. Tavoitteena on, että hallitus antaa esityksen eduskunnalle 12/2024-01/2025 välisenä aikana.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jukka Sarhimaa, p. 0295 047 330
hallitusneuvos Nico Steiner, TEM, p. 0295 049 001