Hyppää sisältöön

Leipomotyölain kumoaminen lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2024 15.24
Tiedote
Leipomotyöntekijä

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 20.5.−26.7.2024 lausuntokierroksen lakimuutoksesta, jolla leipomotyölaki kumottaisiin. Laista on voimassa enää yksi pykälä, joka koskee yötyökorvausta leipomoaloilla. Jatkossa leipomoalan yötyökorvauksista sovittaisiin koko henkilöstön osalta työaikalain mukaisesti työehtosopimuksilla ja/tai työsopimuksilla, kuten muillakin aloilla.

Leipomotyölain kumoaminen perustuu hallitusohjelman kirjaukseen. Tavoitteena on saattaa leipomoala lainsäädännön tasolla muita toimialoja vastaavaan asemaan.

Leipomotyöntekijöiden yötyölisää koskeva pykälä on mahdollistanut sen, että osa alan henkilöstöä on saanut klo 22−6 välisenä aikana tehdystä työstä yötyötunneilta lakiin perustuvan 100 prosentin korvauksen. Jatkossa yötyökorvauksesta voitaisiin työaikalain mukaisesti sopia työehtosopimuksessa ja/tai työsopimuksessa. Kumottavaksi ehdotettu säännös mahdollistaa työehtosopimuksella toisinsopimisen yötyökorvauksesta jo nykyään, joten sääntely ei muuttuisi siltä osin.

Lisäksi lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin tehtäisiin lakiteknisiä muutoksia.

Esitysluonnos on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.2.2024 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan esitystä leipomotyölain kumoamisesta. Työryhmään kuuluivat ministeriön edustajien lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja STTK ry:n edustajat sekä kolme pysyvää asiantuntijajäsentä (Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Ammattiliitto Pro ry, Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry).
Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen, vaan palkansaajapuolta edustavat osapuolet jättivät asiassa eriävät kannanotot.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää hallituksen esitysluonnoksesta lausuntokierroksen 20.5.−26.7.2024. Tämän jälkeen lausuntopalautetta analysoidaan osana jatkovalmistelua. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa elo-syyskuussa 2024. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2025.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Katja Peltola, TEM, p. 0295 342 031