Hyppää sisältöön

Merituulivoiman tutkimuslupia neljälle alueelle Suomen talousvyöhykkeellä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2022 15.21
Tiedote
Kuva tuulivoimalan turbiinin lavoista

Valtioneuvosto on myöntänyt 29.12.2022 tutkimusluvat merituulivoimahankkeille neljälle alueelle avomerellä Suomen talousvyöhykkeellä. Luvat myönnettiin Ilmatar Energy Oy:lle Pietarsaaren edustalla avomerellä olevalle ”Voima” tutkimusalueelle ja ”Norrskär” tutkimusalueelle Kaskisten edustalla. Eolus Finland Oy / Tuulia Offshore Ab ja Wellamo Offshore Ab saivat luvat ”Tuulia” ja ”Wellamo” tutkimusalueille Selkämerelle Porin edustalla.

Tutkimusluvat Pietarsaaren ja Kaskisten edustalle Suomen talousvyöhykkeellä

Valtioneuvosto antaa Ilmatar Energy Oy:lle ehdollisen suostumuksen suorittaa merituulivoimapuistohankkeisiin liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä. Suostumus on voimassa 30.10.2024 saakka.

Tutkimusalue Voima sijaitsee Pietarsaaren edustalla avomerellä. Alueen lähimmät satamakaupungit ovat Kokkola ja Pietarsaari. Tutkimusalueen pinta-ala on noin 323 neliökilometriä. 

Tutkimusalue Norrskär sijaitsee Korsnäsin ja Närpiön edustalla. Sen lähimmät satamakaupungit ovat Kaskinen ja Vaasa. Tutkimusalueen pinta-ala on noin 389 neliökilometriä.

Ehdollisen suostumuksen perusteella Ilmatar Energy Oy saa suorittaa merialueen ja merenpohjan tutkimuksia suunnitteilla olevien uusien merituulivoimapuistojen alueilla. Päätös on täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. 

Kaksi tutkimuslupaa Porin edustalle Suomen talousvyöhykkeellä

Valtioneuvosto antaa Eolus Finland Oy / Tuulia Offshore Ab:lle ja Wellamo Offshore Ab:lle ehdollisen suostumuksen suorittaa merituulivoimapuistohankkeisiin liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä. Suostumus on tutkimusalue ”Tuulian” osalta voimassa 30.10.2024 asti ja tutkimusalue ”Wellamon” osalta 30.10.2027 saakka. 

Tutkimusalue Tuulia sijaitsee Suomen Selkämerellä noin 34 kilometriä länteen rannikolta Porin edustalla. Hankkeen arvioitu sähköntuotanto olisi 1 500 MW ja arvioitu turbiinimäärä 75–100. 

Tutkimusalue Wellamo sijaitsee Suomen Selkämerellä noin 88 kilometriä länteen rannikolta Porin edustalla. Hankkeen arvioitu sähköntuotanto olisi 2 000 MW ja arvioitu turbiinimäärä 100. 

Nämä hanke- ja tutkimusalueet ovat potentiaalisia alueita energiatuotannolle muun muassa siksi, että ne ovat osittain merkitty Suomen Merialuesuunnitelmaan 2030. Hanke- ja tutkimusalueilla ei sijaitse Natura 2000 -suojelualueita eikä FINIBA-lintualueita. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. 

Valtioneuvosto päättää merituulivoiman lopullista toteuttajista myöhemmin

Valtioneuvostolla on laaja harkintavalta Suomen talousvyöhykkeen oikeuksien osalta. Sen kanta tutkimuslupiin tässä vaiheessa ei vielä ota kantaa tai anna hakijalle etusijaa mahdolliseen tulevaan rakentamislupaan tai alueen muuhun hyödyntämiseen. 

Valtioneuvoston suostumus tutkimuksiin yksittäisillä tutkimusalueilla ei vielä tarkoita investointi- tai rakentamisoikeuden myöntämistä tutkimusluvan saajalle, eikä anna tälle etusijaa taloudelliseen hyödyntämiseen tähtääviin tutkimuksiin tai mahdolliseen tulevaan rakentamislupaan kyseisille alueille. Ei ole myöskään olemassa tekijöitä, jotka estäisivät valtioneuvostoa myöntämästä kahta erillistä, ajallisesti rajattua tutkimuslupaa samalle talousvyöhykkeen alueelle.

Päätös lopullisesta merituulivoimapuiston toteuttamisesta tehdään myöhemmin talousvyöhykeluvituksen prosessissa. Tutkimuslupa ei estä valtioneuvostoa käyttämästä laajaa harkintavaltaansa ja myöntämästä Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 luvun muuta oikeutta samalle talousvyöhykkeen alueelle vielä tutkimusluvan voimassaollessa.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Kari Klemm, TEM, p. 029 506 3523
erityisasiantuntija Outi Vilen, TEM, p. 029 504 7016