Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Elinkeinoministeri Lintilä: Ydinvoima tarjoaa ratkaisuja fossiilienergiasta irtautumiseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2022 9.43
Tiedote
Elinkeinoministeri Mika Lintilä portaissa nojaten porraskaiteeseen

”Ukrainassa käynnissä olevan sodan vuoksi meillä on historiallinen tilanne etsiä energiaratkaisuja, jotka ovat riippumattomia Venäjän tuonnista. Yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa edessämme on valtavat haasteet. On käytettävä kaikkia työkaluja ja osaamista, jotta löydämme oikeat ratkaisut ja lisäämme kriisinkestävyyttä”, painotti elinkeinoministeri Mika Lintilä puheessaan Nordic Nuclear Forum 2022 -avajaistilaisuudessa 7.6.2022 Helsingissä.

Helsingissä 7.-9.6. järjestettävä Nordic Nuclear Forum 2022 on ydinenergiateollisuuden tapahtuma, joka kokoaa yhteen alan yrityksiä, tutkijoita, organisaatioita ja viranomaisia ympäri maailmaa kuulemaan ydinenergia-alan uusimmista tiedoista ja oivalluksista. 

"Ydinvoimalla on keskeinen rooli puhtaan energian tuotannossa ja 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa Suomessa. Kyse on nykyisten voimaloiden käytön jatkamisesta, kuten Fortumin Loviisan laitosyksiköiden käytön jatkohakemusten kohdalla tapahtuu, tai uusien laitosten rakentamisesta. Rakentamisprojektit kestävät kuitenkin pitkään suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon. TVO Olkiluoto 3 -projekti osoittaa kuitenkin, että hyvää kannattaa odottaa”, Lintilä totesi.

”Ydinenergian käytölle on Suomessa vahva tuki. Tämä on tärkeää, koska kansalaisilla ja yhteiskunnalla on energian loppukäyttäjänä oltava sanansa sanottavana energian tuotannossa”, Lintilä muistutti.

”Meidän on ymmärrettävä pitkäkestoisten investointien dynamiikka ja otettava se huomioon alan sääntelyssä, joka vaikuttaa myös rahoitukseen. Emme voi olla hiilineutraaleja ja tarpeeksi omavaraisia ilman ydinenergiaa Euroopassa”, ministeri jatkoi. 

”Yksi paljon keskusteltu tulevaisuuden energiaratkaisu on pienet modulaariset reaktorit (SMR). Ne eivät kuitenkaan ole vielä kaupallisessa käytössä. Yksi tapa valmistautua SMR teknologian käyttöönottoon on säännösten yhdenmukaistaminen myös EU tasolla. Merkittäviä myös pienten reaktoreiden tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat turvallisuus, talous ja sääntely, Lintilä painotti.

”Ydinjätehuolto on keskeistä myös tulevaisuuden teknologioissa. Meille Suomessa on erittäin tärkeää, että ydinjätehuolto ja laitosten käytöstä poisto rahoitetaan ja järjestetään johdonmukaisesti ja oikea-aikaisesti, ministeri korosti.

”Päätän avaussanani myönteisillä uutisilla Posiva Oy:stä, joka rakentaa Olkiluotoon maailman ensimmäistä korkea-aktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta. Posiva haki laitokselleen ensimmäistä toimintalupaa viime vuoden lopulla. Luvan käsittely on aloitettu työ- ja elinkeinoministeriössä ja Säteilyturvakeskuksessa. Tämä on looginen tulos vuosikymmenien tutkimus- ja kehitystyöstä sekä Posivan tekemästä vastuullisesta pitkäjänteisestä suunnittelusta” ministeri kertaisi.

”Posivan laitos valmistuu 2020-luvun puolivälissä. Olemme iloisia, että myös Ruotsi teki samanlaisen päätöksen tänä vuonna ydinpolttoaineen loppusijoituksen (SKB) osalta”, ministeri Lintilä totesi.

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Nina Alatalo, p. 029 504 7171 (elinkeinoministerin virkamiesavustaja)
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, p. 029 504 7035

*Muotoiluja stilisoitu 7.6. klo 15.15 - sisältö ei ole muuttunut

 
Sivun alkuun