Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Minister Lintilä: Kärnkraften erbjuder lösningar för att lösgöra sig från fossil energi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2022 9.43 | Publicerad på svenska 7.6.2022 kl. 14.49
Pressmeddelande
Elinkeinoministeri Mika Lintilä portaissa nojaten porraskaiteeseen

”På grund av kriget i Ukraina är vi i en historisk situation för att ta fram energilösningar som är oberoende av import från Ryssland. Vi står inför enorma utmaningar utöver klimatförändringarna och måste använda alla verktyg och allt vårt kunnande för att finna de rätta lösningarna och öka vår kristålighet”, betonade näringsminister Mika Lintilä i sitt tal vid öppningen av Nordic Nuclear Forum 2022 i Helsingfors den 7 juni.

Nordic Nuclear Forum 2022, som ordnas i Helsingfors den 7–9 juni, är ett evenemang för kärnenergiindustrin som samlar företag, forskare, organisationer och myndigheter från olika håll i världen för att höra det nyaste inom kärnenergiområdet. 

”Kärnkraften har en central roll i produktionen av ren energi och för att Finland ska uppnå målet att vara kolneutralt 2035. Det är fråga om att fortsätta driften i de nuvarande kraftverken, som pågår i form av ansökningar om fortsatt drift av Fortums kraftverksenheter i Lovisa, eller att bygga nya kraftverk. Byggprojekten tar lång tid från planeringen till att de tas i bruk. Projektet TVO Olkiluoto 3 visar dock att det lönar sig att vänta på något gott”, konstaterade Lintilä.

”Kärnenergi har starkt stöd i Finland. Detta är viktigt eftersom medborgarna och samhället som slutförbrukare av energi ska vara delaktiga i frågor som gäller energiproduktionen”, påminde Lintilä.

”Vi måste förstå dynamiken i långfristiga investeringar och beakta den i regleringen av finansieringen inom branschen. Vi kan inte vara koldioxidneutrala och tillräckligt självförsörjande utan kärnenergi i Europa”, fortsatte ministern. 

”En mycket omtalad energilösning för framtiden är tekniken för små modulära reaktorer (SMR). De används dock inte ännu kommersiellt. Ett sätt att förbereda sig på dessa är att förenhetliga bestämmelserna även på EU-nivån. Viktiga faktorer som påverkar de små reaktorernas framtid är återigen säkerheten, ekonomin och regleringen, betonade Lintilä.

”Hanteringen av kärnavfall är central också i framtidens tekniker. För oss i Finland är det mycket viktigt att kärnavfallshanteringen och nedläggningen av anläggningar finansieras och ordnas konsekvent och i rätt tid, betonade ministern.

”Jag avslutar mitt öppningsanförande med positiva nyheter om Posiva Oy, som bygger världens första anläggning för slutförvaring av högaktivt kärnavfall i Olkiluoto. Posiva ansökte om sitt första drifttillstånd för anläggningen i slutet av förra året. Arbets- och näringsministeriet och Strålsäkerhetscentralen har inlett behandlingen av tillståndet. Detta är ett logiskt resultat av flera decenniers forsknings- och utvecklingsarbete och av Posivas ansvarstagande långsiktiga planering”, sammanfattade ministern.

”Posivas anläggning blir färdig i mitten av 2020-talet. Vi är glada över att också Sverige i år fattade ett liknande beslut om kärnbränsleförvar (SKB)”, konstaterade minister Lintilä.

Mer information:
Nina Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171 (näringsministerns tjänstemannamedarbetare)
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035

 
Tillbaka till toppen