Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ministerityöryhmä hyväksyi uudistetun työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Boost -ohjelman 2023–2027

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2023 16.17
Tiedote

Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Boost -ohjelma jatkuu uudistettuna tällä hallituskaudella. Tavoitteena on, että Suomi saa tarpeisiin sopivaa osaamista sekä vahvistuksia talouskasvuun, työllisyyteen ja innovaatiotoimintaan. Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä hyväksyi ohjelman 21.11.2023.

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Työmarkkinoilla on kuitenkin pula osaavasta työvoimasta. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti kotimaisten työttömien työnhakijoiden työllistämisen lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Työvoimaa täydennetään ensisijaisesti EU/ETA-maista, jonka lisäksi kansainvälistä rekrytointia edistetään myös kolmansista maista.

Tehokkaita toimia tarvitaan, koska Suomi kilpailee kansainvälisistä osaajista muiden maiden kanssa. Talent Boost -ohjelma 2023–2027 kokoaa työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton toimet ja tavoitteet yhteen. Ohjelma noudattaa hallitusohjelman painopisteitä sekä tehostaa jo aiemmin käyttöön otettuja toimia. 

Talent Boost perustuu tiiviiseen verkostoon. Ohjelmaa toteuttavat valtakunnallisesti ja alueellisesti lukuisat eri toimijat, jotka kehittävät osaajille ja työnantajille suunnattuja palveluita. Yhteisiin tavoitteisiin pääseminen vaatii valtion, kaupunkien, korkeakoulujen, oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden saumatonta ja pitkäjänteistä yhteistyötä ja yhteensopivia palveluita. 

Kansainvälisten osaajien saatavuutta lisätään, lupaprosessien sujuvuus ja luotettavuus varmistetaan 

Talent Boost -ohjelma edistää työvoiman kansainvälistä rekrytointia hallitusohjelman mukaisesti kohdennetusti neljästä kohdemaasta: Intia, Brasilia, Vietnam ja Filippiinit. Osaajaryhminä korostuvat korkeasti koulutetut, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja vientiteollisuuden työntekijät sekä kausityöntekijät. Vastaavasti kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden määrää pyritään edelleen hallitusti lisäämään ja edellytyksiä Suomeen työllistymiselle parantamaan.

Oleskelulupien käsittelyaikojen lyhentämistä jatketaan muun muassa automatisaatiota lisäämällä, jotta Suomeen saapuminen on yhä sujuvampaa ja väärinkäytöksiin puututaan silti tehokkaasti. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on, että erityisasiantuntijat saavat jatkossa luvan viikossa, ja muun työperusteisen oleskeluluvan saa 30 päivässä. Samalla varmistetaan toimiva ja sujuva jälkivalvonta, jotta oleskelu jatkuu luvan edellytysten mukaisesti.

Osaajien Suomeen jäämistä edistetään

Suomen vetovoiman lisäksi on keskeistä, että osaajat viihtyvät ja jäävät Suomeen. Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään ja edistetään pitovoimaan vaikuttavia tekijöitä, kuten toimivia peruspankkipalveluita sekä englanninkielistä varhaiskasvatusta ja koulutusta. Suomen ja ruotsin kielen oppimista tuetaan sekä opinnoissa että työelämässä.

Työperusteisen maahanmuuton kehittäminen kestävällä tavalla edellyttää, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ehkäistään ja siihen puututaan tehokkaasti. Vuoden 2023 loppuun mennessä valmistellaan hallitusohjelman mukainen työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen toimenpideohjelma, jota toteutetaan yhdessä Talent Boost -ohjelman kanssa.

Mikä Talent Boost?

Talent Boost -ohjelma on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima poikkihallinnollinen kansainvälisen rekrytoinnin ja työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelma. Edellinen Talent Boost -ohjelma hyväksyttiin kesällä 2020 ja lisäksi syksyllä 2021 valmistui koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta. Työ jatkuu Talent Boost -ohjelmalla vuosille 2023–2027.

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija Katri Niskanen, TEM, p. 0295 047 373
työministerin erityisavustaja Veera Svahn, p. 0295 047 321 (kysymykset työministerille)
johtaja Jonna Korhonen, OKM p. 0295 330 008
tiede- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Emmi Venäläinen, p. 050 453 2773 (kysymykset tiede- ja kulttuuriministerille)

 
Sivun alkuun