Hyppää sisältöön

Päästökauppalain soveltamisala laajenee kattamaan myös meriliikenteen

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2023 12.13
Tiedote
Rahtilaiva avomerellä

Uusi päästökauppalaki ja muutokset biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakiin tulevat voimaan 1.1.2024. Lakimuutokset kumoavat nykyisen päästökauppalain ja lain lentoliikenteen päästökaupasta. Muutoksilla toteutetaan kansallisesti EU:n päästökauppadirektiivin uudistusta, joka on vastaus päästövähennystavoitteiden kiristymiseen.

Päästökauppalain soveltamisalaa laajennetaan ja täsmennetään vastaamaan direktiivimuutoksia. Maksutta myönnettävien päästöoikeuksien määrää vähennetään. Lain soveltamisala laajenee kattamaan laitosten ja lentoliikenteen lisäksi myös meriliikenteen. Tähän asti EU:n yleisen päästökaupan piiriin ovat kuuluneet suuret teollisuus- ja energiantuotantolaitokset sekä Euroopan talousalueen sisäinen lentoliikenne.

Päästökauppa unionitason keskeisin politiikkatoimi päästövähennysten saavuttamiseksi. Uudella lailla vahvistetaan päästövähennysten saavuttamista edistävää taloudellista ohjausta. Myös päästökauppatulot kasvavat päästökauppadirektiivin muutosten myötä. 

Teollisuus- ja energiantuotantolaitoksia koskeviin määräyksiin tiukennuksia 

Laitosten osalta voimassa olevaan päästökauppalakiin verrattuna keskeisimmät muutokset koskevat valtaosin biomassaa polttoaineenaan käyttävien laitosten soveltamisalalla toimivien päästöttömien laitosten sisällyttämistä päästökauppaan ja jätteenpolton sisällyttämistä soveltamisalaan päästöjen tarkkailun ja raportoinnin osalta. 

Laki sisältyy direktiivin mukaisia vähennyksiä maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämiseen EU:n hiilirajamekanismiasetuksen (CBAM) mukaisilla toimialoilla. Päästöoikeuksien ilmaisjaon myöntämisen ehtoja kiristetään vuodesta 2026 alkaen. Jatkossa toiminnanharjoittajan tulee osoittaa toteuttaneensa energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimia saadakseen maksutta myönnettävät päästöoikeudet täysimääräisesti. 

Suomi soveltaa meriliikenteessä saaripoikkeusta

Lain soveltamisala laajentuu kattamaan myös meriliikenteen, joka liitetään 1.1.2024 alkaen asteittain osaksi EU:n päästökauppajärjestelmää. 
 
Hallitusohjelman mukaisesti Suomi soveltaa direktiivin mukaista saaripoikkeusta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliseen liikennöintiin. Poikkeuksen piiriin kuuluvat bruttovetoisuudeltaan 5 000 tonnin ja sitä suurempien matkustaja-autolauttojen matkat. Näiden alusten ei tarvitse palauttaa päästöjään vastaavaa määrää päästöoikeuksia ennen vuotta 2031. Poikkeus vähentää päästökaupan haitallisia vaikutuksia Ahvenanmaan kansantalouteen ja saavutettavuuteen.

Lentoliikenteeseen mukaan uusiutuvien polttoaineiden tukimekanismi

Lentoliikenteen jo sovellettavaa päästökauppaa tehostetaan 1.1.2024 alkaen. Päästökaupan ilmastovaikuttavuutta lisätään poistamalla asteittain maksutta jaettavat päästöoikeudet vuoteen 2026 mennessä. Myös päästöoikeuksien kokonaismäärää vähennetään. Päästökauppaan lisätään uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön tukimekanismi, jonka tarkoituksena on lisätä kestävämpien lentopolttoaineiden käyttöä ja päästövähennyksiä kaventamalla fossiilisen ja uusiutuvan polttoaineen hintaeroa.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, TEM, p. 0295 047 235
liikenneneuvos Tuuli Ojala, LVM, p. 0295 342 198, [email protected]  (lentoliikenne ja meriliikenne)