Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Pohjoismainen konferenssi tarkasteli työehtosopimusneuvotteluihin perustuvan palkanmuodostusmallin etuja ja tulevaisuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö
14.10.2021 15.48
Tiedote
Tuula Haatainen

Työelämän ja työmarkkinoiden asiantuntijat eri Pohjoismaista kokoontuivat Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä työ- ja elinkeinoministeriön järjestämään tilaisuuteen keskustelemaan pohjoismaisesta palkanmuodostuksesta.

Työministeri Tuula Haatainen korosti avauspuheenvuorossa, että pohjoismainen työehtosopimusneuvotteluihin perustuva palkanmuodostus on olennainen osa pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Pohjoismaisen palkanmuodostusmallin menestys sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta on tunnustettu niin kansainvälisesti kuin EU:ssa.

”Tutkimusten mukaan vahva sopimisen kulttuuri ja palkanmuodostus yhdessä neuvotellen tukevat yhteiskunnan menestymistä, kilpailukykyä ja vähentävät työssäkäyvien köyhyyttä”, totesi työministeri Haatainen.

Konferenssissa keskusteltiin työmarkkinamallien ajankohtaisista haasteista ja kansainvälisistä tutkimuksista, jotka käsittelevät palkanmuodostusta. Työehtosopimuksiin perustuva palkanmuodostusmalli on esillä myös EU:n tasolla, kun jäsenmaat ja toimielimet keskustelevat minimipalkkoja koskevasta direktiiviluonnoksesta. 

”EU:n minimipalkkaesityksen tavoitteena on turvata reilut ja tasa-arvoiset palkat EU-alueella. Samaan tähtää työehtosopimuksiin perustuva palkanmuodostusjärjestelmä, ja siksi sitä on syytä puolustaa myös EU-tasolla. Palkanmuodostuksella on laajempiakin vaikutuksia tulojen jakautumiseen yhteiskunnassa. Parhaimmillaan palkanmuodostusjärjestelmä edistää myös sukupuolten välistä palkka-tasa-arvoa”, toteaa työministeri Haatainen.

Muita konferenssin puhujia olivat muun muassa sosiologian emeritusprofessori Jelle Visser Amsterdamin yliopistosta, Ruotsin sovitteluinstituutin johtaja Irene Wennemo, Teknologiateollisuuden johtaja Minna Helle ja Euroopan komission johtaja Barbara Kauffman.

Suomi toimii tänä vuonna puheenjohtajamaana Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Konferenssi on osa puheenjohtajavuoden ohjelmaa, jonka tavoitteena on muuttuvassa maailmassa löytää tapoja toimia vahvemmin yhdessä pohjoismaina.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 0295 047 372
johtava asiantuntija Seija Jalkanen, TEM, p. 0295 048 952

 
Sivun alkuun