Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

En nordisk konferens granskade fördelarna med och framtiden för den lönebildningsmodell som baserar sig på kollektivavtalsförhandlingar

Arbets- och näringsministeriet
14.10.2021 15.48 | Publicerad på svenska 19.10.2021 kl. 16.11
Pressmeddelande
Tuula Haatainen

Experter på arbetsliv och arbetsmarknad från olika nordiska länder samlades till ett evenemang som ordnades av Nordiska ministerrådet och arbets- och näringsministeriet för att diskutera nordisk lönebildning. 

Experter på arbetsliv och arbetsmarknad från olika nordiska länder samlades till ett evenemang som ordnades av Nordiska ministerrådet och arbets- och näringsministeriet för att diskutera nordisk lönebildning. 

Arbetsminister Tuula Haatainen betonade i öppningsanförandet att den nordiska lönebildningen, som baserar sig på kollektivavtalsförhandlingar, är en väsentlig del av den nordiska välfärdsstaten. Den nordiska lönebildningsmodellens framgång med tanke på social rättvisa har erkänts både internationellt och i EU.

”Enligt undersökningar stöder en stark avtalskultur och lönebildning tillsammans genom förhandlingar samhällets framgång, konkurrenskraft och minskar fattigdomen bland förvärvsarbetande”, konstaterade arbetsminister Haatainen.

Vid konferensen diskuterades aktuella utmaningar med arbetsmarknadsmodellerna och internationella undersökningar om lönebildning. En lönebildningsmodell som baserar sig på kollektivavtal är aktuell också på EU-nivå när medlemsländerna och institutionerna diskuterar ett utkast till direktiv om minimilön. 

”Målet med EU:s förslag om minimilön är att trygga rättvisa och jämlika löner inom EU. Detsamma eftersträvas genom ett lönebildningssystem som baserar sig på kollektivavtal, och därför är det skäl att försvara systemet också på EU-nivå. Lönebildningen har även mer omfattande konsekvenser för inkomstfördelningen i samhället. I bästa fall främjar lönebildningssystemet också lönejämställdheten mellan kvinnor och män”, konstaterar arbetsminister Haatainen.

Andra talare vid konferensen var bland annat professor emeritus i sociologi Jelle Visser från Amsterdams universitet, generaldirektör för Sveriges medlingsinstitut Irene Wennemo, direktör för Teknologiindustrin Minna Helle och direktör för Europeiska kommissionen Barbara Kauffman.

I år är Finland ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Konferensen är en del av ordförandeskapets program vars mål är att i en föränderlig värld finna sätt att i högre grad samarbeta som nordiska länder.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8952

Sivun alkuun