Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Leena Pentikäinen
Riikka Astala
Julkaisuajankohta 20.9.2022 11.00
Kolumni
Riikka Astala ja Leena Pentikäinen

Viime vuosina totutusti vakaissakin maailmankolkissa olemme kulkeneet kriisistä toiseen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat toteutua, ja luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus ovat nousseet tietoisuuteemme. Samalla pandemia kaikkine vaikutuksineen ja kiristynyt maailmanpolitiikka ovat haastaneet aiempaa kehitystä ja yhteisymmärrystä.

Olemme puolimatkassa toteuttamassa vuonna 2015 YK:ssa sovitun kestävän kehityksen globaalia toimintaohjelmaa, josta käytetään nimeä Agenda2030. Kestävän kehityksen arvo tunnistetaan ennennäkemättömällä tavalla. Uusien innovaatioiden kehittäminen esimerkiksi ilmastokriisiin, ihmisarvoinen työ sekä erilaisiin poikkeustiloihin varautuminen ovat polttavan ajankohtaisia – puhumattakaan demokratian ja rauhan vaalimisesta. 

Järjestöjen ohella elinkeinoelämä on viime vuosina nostanut merkittävästi profiiliaan kestävyyskysymyksissä – ymmärtäen tematiikan jo enemmän elinehtona kuin kilpailuvalttina. Globaalit murrokset kääntyvät myös kestävän kehityksen ja uusiutuvan, kestävän kasvun mahdollisuuksiksi. Esimerkiksi bio- ja kiertotalous, kestävän kaupungistumisen ratkaisut sekä uudet ruoan tuotannon muodot ovat valtaisaa liiketoimintaa. Luonnon monimuotoisuus on hahmottumassa kriittiseksi uudeksi teemaksi samalla tapaa kuin ilmastonmuutos aiemmin. Toisaalta työelämän monimuotoisuuden huomioiminen, kaiken osaamisen saaminen käyttöön ja uudistuminen ovat ratkaisevan tärkeitä yhteiskuntiemme menestystekijöitä. 

Kestävän kehityksen eteneminen ei kuitenkaan ole vääjäämätöntä. Esimerkiksi huomaamme, että puhtaan energian käyttöönotto ei ole edennyt tarpeeksi nopeasti vastaamaan tämän hetken energiakriisiin, ja paineet kunnianhimon laskemiselle ovat kovat. 

Tämä hetki haastaa kaikkia yhteiskuntien toimijoita tunnistamaan oman roolinsa. Kestävä kehitys on kokonaisuus, jossa eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. Työ- ja elinkeinoministeriön kestävän kehityksen linjaus tuo esille, miten torjumme ilmastonmuutosta ja miten edistämme uusiutuvan energian saantia ja huoltovarmuutta.  Kestävä kehitys on muutakin kuin tätä: linjaus tuo esille työllisyyden, erityisesti reilut työmarkkinat. Siirtymässä ilmastoneutraaliin, vihreään talouteen, tulee huomioida että ihmisten osaaminen pysyy muutoksessa ajan tasalla. Tuomme linjauksessa esille myös kaupungistumisen ja aluekehittämisen merkityksen. 

Kestävän kehityksen linjaus tuo esille myös yritysten tärkeän roolin kestävässä kehityksessä. Yritykset kehittävät yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa uusia innovaatioita yhteiskunnallisiin haasteisiin ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Onkin tärkeää, että innovaatiopanostusten taso saadaan nostettua neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Olemme laatineet linjauksen laajassa yhteistyössä hallintomme kanssa: mukana ovat ELY-keskukset, Finnvera, Business Finland, VTT, Energiavirasto, GTK, Tesi sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Hallinnonalan virastot, laitokset ja yhtiöt toteuttavat kestävän kehityksen toimenpiteitä konkreettisesti.

neuvotteleva virkamies Leena Pentikäinen ja erityisasiantuntija Riikka Astala

Leena Pentikäinen Riikka Astala
 
Sivun alkuun