Hyppää sisältöön

Selvitys: Koronapandemia on lisännyt kotimaanmatkailun kiinnostavuutta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2021 9.04
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen mukaan vuonna 2020 puhjennut koronapandemia korostaa kotimaanmatkailun merkitystä. Selvityksessä tutkittiin kotimaanmatkailun nykytilaa ja potentiaalisia kohderyhmiä sekä laadittiin matkailuyritysten tuotekehitystä palvelevia kehittämisehdotuksia.

Analyysi perustuu tuhannelle suomalaiselle tehtyyn kyselyyn ja asiantuntijahaastatteluihin sekä matkailutilastoihin ja aiempiin selvityksiin. Selvityksen mukaan kotimaanmatkailun keskeiset vetovoimatekijät liittyvät muun muassa vastuullisuuteen ja turvallisuuteen.

Kotimaanmatkailijoita kiinnostavat luonto ja erilaiset aktiviteetit, mikä on tyypillistä myös Suomeen saapuville ulkomaanmatkailijoille. Mökkilomailu – usein omalla mökillä – on yleistä kotimaanmatkailussa. Kotimaanmatkailun etuna pidetään myös helppoutta ja lyhyempiä matkoja. Koronapandemia muutti kysynnän painotusta ainakin hetkellisesti kotimaanmatkailuun.

Kotimaanmatkailijoiden viisi erilaista kohderyhmää

Tuhannelle suomalaiselle suunnatun kyselyn perusteella ryhmiteltiin viisi erilaista kotimaanmatkailijatyyppiä, joiden tarpeet ja odotukset eroavat keskenään: kaupunkilomailijat, kyläilijät ja mökkeilijät, aktiivilomailijat, nautiskelijat, sekä kulttuurista ja luonnosta kiinnostuneet.

Selvityksessä avataan tunnistettujen kohderyhmien tarpeisiin vastaavia kehittämistoimia sekä kotimaan matkustusmotivaatioon ja -päätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Selvityksen toteuttaminen keskellä koronapandemiaa vaikutti väistämättä saatuihin vastauksiin ja niistä koostettuihin tuloksiin. Selvityksessä ei kuitenkaan keskitytty vain koronan vaikutuksiin vaan tarkasteltiin kotimaanmatkailua pidemmällä aikajänteellä.

Selvityksessä ehdotetut kehittämistoimenpiteet liittyvät kotimaan pakettimatkojen jatkokehittämiseen, usein kalliiksi koetun kotimaanmatkailun hintamielikuvan muuttamiseen, mökkeilijöille ja kyläilijöille suunnattujen matkailupalveluiden sekä sähköisten markkinointi- ja myyntikanavien kehittämiseen. Kotimaanmatkailun viime vuosina saavuttama huomioarvo, nuorten aikuisten kiinnostus kotimaanmatkailuun sekä etätyönteon mahdollisuudet tulisi selvityksen mukaan hyödyntää paremmin.

Lisätietoja:

asiantuntija Ida Honkanen, TEM, p. 0295 047 033, [email protected]
selvityksen vastuuhenkilö, johtaja Antti Honkanen, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, p. 040 485 0500, [email protected]