Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Suomi edistää EU:n sisämarkkinoiden vahvistamista kansalaisten ja yritysten hyväksi

Työ- ja elinkeinoministeriö 16.6.2020 14.01
Uutinen

Suomi on julkaissut näkemyksiään EU:n sisämarkkinoiden vahvistamisesta. EU tarvitsee oikeudenmukaisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi toimivat sisämarkkinat, jotta unionin tavoitteet ilmastoneutraalista taloudesta sekä digitaalisesta johtajuudesta voidaan toteuttaa. Yritystoiminnan laajentamisen toiseen EU-maahan sekä kuluttajien asioinnin koko EU:n alueella tulisi olla nykyistä helpompaa.

Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että sisämarkkinoiden vahvistamisella on keskeinen asema EU:n talouden elpymisessä koronaviruskriisistä. Suomi haluaa julkaisemallaan vaikuttamispaperilla muistuttaa tarpeesta ryhtyä konkreettisiin toimiin, joilla puretaan sisämarkkinoilla vielä vallitsevia esteitä.

Suomen vaikuttamispaperi eli niin sanottu non paper -asiakirja keskittyy sisämarkkinoiden vahvistamiseen pidemmällä aikavälillä. Lisäksi se sisältää näkemyksiä sisämarkkinatiedonannoista, jotka komissio julkaisi maaliskuussa 2020 osana teollisuuspolitiikkaa koskevaa aloitepakettiaan.

Huomio sääntelyyn, digitaalisiin palveluihin ja palvelumarkkinoiden esteisiin

Monet sisämarkkinoiden esteistä poistuisivat, jos jäsenvaltiot toimeenpanisivat, soveltaisivat ja hyödyntäisivät EU-sääntelyä yhdenmukaisesti, tehokkaasti ja täysmääräisesti. Suomi muistuttaa, että uuden lainsäädännön antamista tulisi harkita huolellisesti. Sen pitäisi olla tarkoituksenmukaista ja soveltua nykyajan digitaaliseen toimintaympäristöön.

Yritysten ja kansalaisten EU:n laajuisia asiointimahdollisuuksia edistäisi muun muassa Euroopan yhteinen sähköisen tunnistamisen järjestelmä. Lisäksi EU:n tulisi sujuvoittaa hallinnollisia menettelyjä, jotka koskevat tavaroiden ja palveluiden myyntiä valtiorajojen yli. Suomi katsoo, että erityisesti palvelualalla on yhä paljon kasvupotentiaalia. Siksi kaikkien jäsenvaltioiden tulisi sitoutua palveluiden liikkumisen esteiden vähentämiseen. Siksi kaikkien jäsenvaltioiden tulisi sitoutua palveluiden liikkumisen esteiden vähentämiseen siten, että ne samalla huomioivat työntekijöiden oikeudet.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Hannele Timonen, TEM, p. 0295 047 141

Palaa sivun alkuun