Hyppää sisältöön

Tutkimus: Työkokeilu on tärkeä ja toimiva TE-palvelu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2019 11.35
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän tutkimuksen mukaan työkokeilu on pääosin hyvin toimiva ja kustannustehokas palvelu, jolla tulisi olla rooli osana TE-palvelujen palveluvalikoimaa jatkossakin.

Tutkimuksen mukaan työkokeiluun osallistuneille kokeilu oli pääsääntöisesti myönteinen kokemus. Työkokeilijoiden saamia työtehtäviä ja ohjausta pidettiin laajasti hyvinä. Valtaosa kokeiluun osallistuneista piti kokeilua omaan tilanteeseensa sopivana palveluna. 

– Tutkimuksen perusteella työkokeilu on palveluna pääosin toimiva, ja suuri osa osallistujista on siihen tyytyväisiä. Myös työnantajat kokevat sen hyödylliseksi, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa.

Työkokeilu osoittautui tutkimuksessa toimivaksi keinoksi auttaa etenkin koulutusta vailla olevia nuoria ohjautumaan opintoihin ja sitä kautta työuralle. Erityisesti urasuuntaansa hakevien nuorten työnhaku päättyi selvästi vertailuryhmää useammin opiskeluun. 

Työkokeilun kustannukset ovat varsin alhaiset ja sen hyöty julkiselle taloudelle ja muulle yhteiskunnalle ylittää selvästi kustannukset. Tutkimukseen mukaan työkokeilu on kustannustehokas palvelu, jota kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin. 

Rekrytointikokeilu osoittautui tehokkaaksi

Tutkimuksessa selvitettiin myös vuosina 2017–2018 käytössä olleen rekrytointikokeilun toimivuutta. Rekrytointikokeilussa työnhakija oli töissä yhdellä työnantajalla enintään kuukauden. Jos hän työllistyi, jakso vähennettiin koeajasta.

Rekrytointikokeilu havaittiin vaikutuksiltaan myönteiseksi, sillä valtaosa rekrytointikokeilujaksoista johti työllistymiseen. Rekrytointikokeilu jäi kuitenkin hyvin vähän käytetyksi palveluksi. Tutkimusryhmän näkemyksen mukaan sen kaltaiselle palvelulle olisi tarvetta myös tulevaisuudessa, mutta sen ajalta maksettavia etuuksia tulisi arvioida uudestaan.

Kustannustehokasta palvelua kannattaa kehittää

Tutkimusraportissa esitetään yhteensä 17 kehittämisehdotusta, jotka koskevat palvelujärjestelmää, palveluprosessia, käytäntöjä ja rekrytointikokeilua. Työkokeilu pitäisi yhdistää tiiviimmin muihin palveluihin, opiskeluun ja kielitaidon kehittämiseen.

Tutkimuksen mukaan työkokeilun väärinkäyttämisen mahdollisuus on otettava vakavasti. TE-toimiston asiantuntijat kaipaavat selkeämpiä ohjeita ongelmatilanteisiin liittyvistä toimintatavoista. He kaipaavat lisäksi systemaattisempaa valvontaa ja yhteydenpitoa työkokeilussa oleviin asiakkaisiin. Yhtenä konkreettisena kehittämisehdotuksena esitetään työkokeiluvastaavien nimeämistä jokaiseen TE-toimistoon.

– Tiiviimmällä yhteydenpidolla ja paremmalla tavoitettavuudella voitaisiin puuttua mahdollisiin ongelmiin nopeasti. Tukea voi tarvita työkokeilijan lisäksi myös työkokeilun järjestäjä, asiantuntija Mikko Valtakari aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä muistuttaa.

Työkokeilua koskevia kehittämistarpeita arvioidaan ministeriössä kevään aikana. 

Taustaa

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa ja MDI Public Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin työkokeilua työllistymistä edistävänä palveluna sekä arvioitiin sen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tutkimukseen kerättiin laajasti kokemuksia työkokeiluun osallistuneilta asiakkailta, työkokeiluun asiakkaita ohjaavilta TE-toimiston asiantuntijoilta sekä työkokeilupaikkoja tarjoavilta organisaatioilta. Tutkimuksessa tavoitettiin lähes 8000 työ- ja rekrytointikokeiluun osallistunutta henkilöä, 600 TE-toimistojen työntekijää ja 1500 työkokeilupaikkaa. 

Lisätiedot

neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa, TEM, p. 029 504 7982
asiantuntija Joni Rehunen, TEM, p. 029 504 7394 
asiantuntija Mikko Valtakari, MDI, [email protected], p. 040 569 1568