Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Arbets- och näringsministeriet utnämnde styrelsen för Jobbkanalen Ab

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2022 8.48
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet bereder inledandet av verksamheten för bolaget med statliga specialuppgifter, Jobbkanalen Ab, från och med den 1 juli 2022. Som ansvarig för bolagets ägarstyrning har ministeriet utnämnt styrelsen för Jobbkanalen.

Ordförande för styrelsen är understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet och vice ordförande verkställande direktör Jukka Kinnunen (pensionerad). Övriga medlemmar i styrelsen är:

  • Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
  • Sirpa Huuskonen, direktör, Tokmanni
  • Essi Lindberg, kommunikationschef, Labore
  • Jukka Lindberg, utvecklingschef, Vates-stiftelsen
  • Leena Munter, verkställande direktör, Haltija Group Oy

”Jag är mycket nöjd över att Jobbkanalen Ab:s affärsverksamhet snart kommer igång. Jobbkanalen är framför allt ett verktyg för att sysselsätta partiellt arbetsföra i utsatt ställning, det vill säga den grupp som tidigare hamnat utanför sysselsättningsåtgärderna eller som man inte har lyckats sysselsätta”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Lagen om Jobbkanalen Ab träder i kraft den 1 juli 2022. Bolagets verksamhet inleds stegvis under 2022. Härnäst väljs en verkställande direktör för bolaget. Han eller hon väljer bolagets övriga nyckelpersoner som behövs för att starta affärsverksamheten.

Bolaget ska börja sysselsätta de arbetslösa partiellt arbetsföra personer som har det svårast att hitta jobb och som vill arbeta. Bolagets mål är att förbättra och stödja deras kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter så att så många som möjligt av dem kan gå vidare från Jobbkanalen till ett anställningsförhållande på den öppna arbetsmarknaden.

Grundandet av Jobbkanalen Ab har samband med målet för statsminister Sanna Marins regering att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och att på ett nytt sätt utveckla övergångsarbetsmarknaden. Jobbkanalen är en av åtgärderna i regeringens program för arbetsförmåga inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Tilläggsuppgifter:

Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, tfn 0295 048 073
Pirjo Larm, projektchef, tfn 0295 047 224

 
Sivun alkuun