Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2022 talousarvio: Tavoitteena kestävän kasvun vauhdittaminen työllisyyden ja investointien kautta

Julkaisuajankohta 27.9.2021 11.24
Tiedote
Budjetti 2022

”Kestävän kasvun vauhdittaminen on tulevan vuoden talousarviomme pääasia. Se tarkoittaa kasvavia panostuksia työllisyyden hyvään hoitoon ja osaavan työvoiman saatavuuteen, sekä investointiympäristön kehittämiseen, innovaatioihin ja vähähiilisyyteen”, työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä toteavat työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2022 talousarviosta.

Työllisyyden kasvua tuetaan erityisesti työnhakijoiden palveluita parantamalla

Hallitus on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön työllisyysasteen nostamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. 

Työllisyyden kasvua tavoitellaan erityisesti työvoimapalveluita kehittämällä. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin ja osatyökykyisten työllistymistä edistävän yhtiön lisäksi toteutetaan lukuisia muita hallituksen aiemmin päättämiä työllisyystoimia työllisyysasteen nostamiseksi.

EU:n elpymisväline tarjoaa merkittävän tuen palvelujen parantamiseen: Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimeenpanoon ehdotetaan elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitusta 83 miljoonaa euroa. Osatyökykyisten työllistymistä edistämään ehdotetun uuden erityistehtäväyhtiön osakepääomaan ehdotetaan 10 miljoonaa euroa ja valtionavustukseen osatyökykyisten työllistymiseen  samoin 10 miljoonan euron määrärahaa.

Nuorten työllisyyden edistämisessä Ohjaamot ovat tärkeässä osassa. Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen ehdotetaan 3,25 miljoonaa euroa, joka kohdennetaan kunnille vastinrahoituksena.

Ulkomaalaisten osaajien houkuttelu ja sujuva maahantulo tärkeää

Suomalaiset yritykset tarvitsevat osaajia ulkomailta. Hallituksen budjettiriihessä vahvistama koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartta kokoaa yhteen toimet, joilla Suomesta tehdään houkutteleva maa tehdä työtä ja opiskella ja maahanmuuttoprosessista saadaan helppo ja sujuva.

Hallitus luo vuoden 2022 aikana kahden viikon pikakaistan työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Erityisasiantuntijan ja kasvuyrittäjän sekä heidän perheenjäsenensä sähköiselle oleskelulupahakemukselle luvataan päätös 14 vuorokauden sisällä hakemuksen lähettämisestä. 

Hallitus vahvistaa Maahanmuuttoviraston resursseja. Työperäisen maahanmuuton ja hakemuskäsittelyn sujuvoittamiseksi viraston sähköistä asiointia helpotetaan ja nopeutetaan automaation avulla.

Työvoiman maahanmuuton edistämiseksi lisätään myös TE-toimistojen ja Business Finlandin toimintamenoja sekä digitalisaatiorahoitusta. Lisärahoituksella perustetaan Work in Finland tukirakenne tukemaan osaavan työvoiman maahanmuuttoa.

Kokonaisuudessaan työllisyyden hoitoon kohdennettaviin julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin varataan 286 miljoonaa euroa, joka on lähes 10 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna.

Hallituksen puoliväliriihessä sopimasta 110 miljoonan euron työllisyyskokonaisuudesta päätetään 15.2.2022 mennessä.

Investointiympäristön houkuttelevuutta tuetaan muun muassa lupaprosesseja sujuvoittamalla

Useilla hallituksen tekemillä päätöksillä kehitetään investointiympäristön houkuttelevuutta ja tuetaan investointien tekemistä. Lupaprosessien sujuvuutta parannetaan muun muassa lisäämällä kestävän kasvun ohjelman kautta eri lupaviranomaisten resursseja 4 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Lisäksi kasvun ja investointien tukemiseksi jatketaan kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaista poisto-oikeutta vuoden 2025 loppuun asti. 

TEM:n hallinnonalalla hiilineutraaliuteen pyritään mm. vähähiilisyystiekarttojen avulla

Budjettiriihessä sovittiin toimista, joilla varmistetaan, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

Investointeja kestäviin energiaratkaisuihin ja vähäpäästöisiin teknologioihin tuetaan. Teollisuuden päästöjen vähentäminen toteutuu pääosin toimialojen vähähiilisyystiekarttojen toimeenpanon kautta. Hallitus myös vauhdittaa polttoon perustumattomien lämmöntuotantomuotojen kuten hukka- ja ympäristölämmön hyödyntämisen ja geotermisen lämmön käyttöönottoa.

Hallitus valmistelee talousarvioesitykseen liittyvää lakia energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta. Tuki kannustaa aiempaa tehokkaammin hiilineutraaliin tuotantoon ja energiaintensiivisten yritysten sähköistämiseen huomioiden kustannuskilpailukyvyn.

Yrityksille maksettavan tuen suuruus määräytyy muun muassa päästöoikeuden hinnan sekä toiminnanharjoittajan sähkönkulutuksen tai tuotannon määrän perusteella. Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2022 talousarvioehdotus sisältää 87 miljoonan euron määrärahan sähköistämistukeen. 

EU:n elpymisvälineen kautta rahoitetaan vihreää siirtymää. Energiatuen kautta rahoitettaviin investointeihin ehdotetaan reilut 546 miljoonaa euroa, joka 386 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2021. 

Innovaatiorahoitus luo pohjaa kasvulle

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetaan Business Finlandille 573 miljoonan euron avustusvaltuutta, jossa on lisäystä 236 miljoonaa euroa vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon nähden.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa edistetään myös ottamalla käyttöön ensi vuodesta alkaen tutkimus- ja kehittämistoiminnan 150 prosentin lisävähennys. Vähennys on voimassa vuoden 2027 loppuun.

Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 15 miljoonan euron valtuutta uusiin laivahankkeisiin.

Ehdotus TEM:n pääluokan määrärahoiksi 3,64 miljardia euroa – määrärahojen vähennys johtuu koronatukien vähenemisestä ja kertaluonteisen pääomituksen päättymisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa pääluokan määrärahoiksi 3,64 miljardia euroa, joka on lähes 247 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa.

Pääluokan menojen tasoa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna laskevat erityisesti kertaluonteisen Suomen Malmijalostus Oy:n pääomituksen poistuminen, Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämien koronatukien maksatusten väheneminen sekä hallitusohjelman mukaisten määräaikaisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvuun osoitetun määrärahan poistuminen talousarviosta. 

Toisaalta budjetissa näkyy myös EU:n elpymisvälineestä tulevat valtuuksien lähes 700 miljoonan euron lisäykset ja määrärahojen 300 miljoonan lisäpanostukset ovat todella merkittävä kasvu budjetissa. Nämä näkyvät mm. pohjoismaisen työvoimamallin toimeenpanossa, energiatuessa sekä Business Finlandin avustusvaltuuksissa. 

Talousarvioesitys käsiteltiin valtioneuvostossa 27. syyskuuta. Hallituksen esitys vuoden 2022 talousarvioksi on julkaistu budjetti.vm.fi-sivustolla.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 029 504 7372
työministerin erityisavustaja Mikko Heinikoski, p. 0295 047 175
valtiosihteeri Jukka Ihanus p. 0295 047 259
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, p. 050 575 4118 
johtaja Mika Niemelä, TEM, puh. 029 506 2135
 

 
Sivun alkuun