Hyppää sisältöön

Työkanava tuo työllisyyspolitiikkaan uuden keinon työllistää osatyökykyisiä henkilöitä

Tuula Haatainen
Julkaisuajankohta 7.2.2023 9.07
Kolumni
Työministeri Tuula Haatainen.

Yksi tämän hallituskauden tärkeimmistä tavoitteista on ollut saada osatyökykyisiä, vammaisia ja muita vaikeasti työllistyviä työmarkkinoille. Osatyökykyisillä ja vammaisilla henkilöillä on oltava mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan.

Tämän tavoitteen edistämiseksi hallitus käynnisti Työkykyohjelman. Osana sitä perustettiin valtion erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy.

Laki Työkanavasta tuli voimaan viime heinäkuussa. Avainhenkilöiden rekrytoinnin jälkeen yhtiön toiminta on päässyt käyntiin. Vauhtiin päästyään yhtiön on tarkoitus työllistää tuhat osatyökykyistä vuosittain.

Tiedämme, että työttömyys heikentää terveyttä ja se lisää sairastavuutta sekä syrjäytymisriskiä. On kestämätöntä, että palveluista huolimatta monet osatyökykyiset ja vammaiset eivät saa työtä, vaikka työhaluja olisi. Työn tekeminen, omien kykyjen mukaan, tuo taloudellista itsenäisyyttä ja antaa merkitystä ja itseluottamusta. Se lisää myös osallisuutta yhteiskunnassa.

Miksi Työkanavaa tarvitaan?

Minulta on kysytty, miksi perustettiin uusi valtionyhtiö. Eivätkö vanhat keinot ja yhtiöt jo riitä? 

Meillä on työelämän ulkopuolella arviolta 65 000 eri tavalla osatyökykyistä, jotka haluaisivat ja pystyisivät työhön. Tämä on noin yhden ikäluokan verran mahdollisia työntekijöitä. Noin 30 000 henkilön tästä joukosta arvioidaan olevan sellaisia, jotka täyttävät laissa määritellyt Työkanavaan työllistymisen kriteerit. 

Selvitysten mukaan työllistymisen ongelmien taustalla ovat usein työnantajien kokemukset tai uskomukset. Osa työnantajista ajattelee osatyökykyisten ja vammaisen palkkaamisen olevan hankalaa ja paperisodan vievän aikaa. Osa pelkää osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen liittyviä riskejä. 

Työkanavan tarkoitus on vastata näihin haasteisiin. Ensinnäkin, Työkanava tekee osatyökykyisen ja vammaisen henkilön palkkaamisen todella helpoksi. Yhtiö toimii avaimet käteen -periaatteella. Työkanavan asiakkaat, esimerkiksi yritykset, ilmoittavat Työkanavalle, että he tarvitsisivat työvoimaa tiettyihin tehtäviin. Työkanava toimittaa yritykselle sen tarvetta vastaavat tekijät, joille Työkanava myös antaa kaiken tarvittavan tuen ja perehdytyksen. Yhtiö myös vastaa siitä, että työt tulevat tehdyiksi. 

Työkanava tarjoaa asiakasyrityksilleen jatkuvuutta, kun työntekijöiden välittäminen ei perustu erillisiin hankkeisiin. Tämä koskee myös Työkanavan työntekijöitä. TE-palvelujen myöntämä palkkatuki on harvoin osatyökykyisille henkilöille oikea tukimuoto, koska sen avulla ei pystytä järjestämään pitkäkestoista tuettua työtä työsuhteessa.

Yhtiö palkkaa osatyökykyiset henkilöt työhön työsuhteeseen. Työkanava maksaa työntekijöilleen työehtosopimusten mukaista palkkaa ja työntekijät kuuluvat esimerkiksi työterveyshuollon piiriin. Työkanavan perusajatus on, että mahdollisimman moni työntekijöistä työllistyisi avoimille työmarkkinoille jonkin aikaa yhtiössä työskenneltyään.

Osatyökykyiset pitää nähdä ratkaisuna kohtaanto-ongelmaan

Työkanava on yksi ratkaisu kohtaanto-ongelmaan ja Suomen työvoimapulaan. Työkanava tarjoaa yhden väylän löytää motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa. Työkanavaan voi päästä työntekijäksi vain, jos henkilö itse on siihen halukas. Tämä on yksi Työkanavalaissa määritellyistä valintakriteereistä. Kun puhumme kohtaanto-ongelmasta, osatyökykyiset pitää mielestäni nähdä osana ongelmaan löytyviä ratkaisuja.

Ilokseni olen pannut merkille, että työnantajat ovat viime aikoina antaneet myönteisiä signaaleja. Kiinnostus yhteiskuntavastuuta ja työyhteisön monimuotoisuutta kohtaan on kasvanut hiljalleen. Tämä koskee niin rekrytointeja kuin työyhteisön kehittämistä. Työnantajat näkevät osatyökykyisyyden yhä useammin mahdollisuutena, ja riskien korostaminen on toivoakseni pysyvästi jäämässä vähemmälle.

Työkanavaan työllistyvien osatyökykyisten ryhmä on tarkkaan säännelty Työkanavalaissa. 
Tähän saakka näiltä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevilta henkilöiltä on puuttunut väylä palveluista työhön, koska he tarvitsevat työn ohella samanaikaisesti merkittävää tukea. Tähän kokonaisuuteen Työkanava tuo aivan uuden toimintamallin. Yhtiö monipuolistaa tervetulleella tavalla työllisyyspolitiikan keinovalikoimaa. 

Työkanava Oy:n toiminnan lisäksi myös jatkossa tarvitaan monipuolista keinovalikoimaa, erilaisia palveluja, tukia sekä työmahdollisuuksia vaikeasti työllistyville. Esimerkiksi välityömarkkinatoimijat ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Välityömarkkinoiden kautta voi löytyä ratkaisu heille, joilla on osaamisen ja ammattitaidon lisäksi puutteita esimerkiksi työelämävalmiuksissa. 

Tuula Haatainen
työministeri