Hyppää sisältöön

Työryhmä edistämään tuulivoimahankkeita itäisessä Suomessa

puolustusministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2024 11.28
Tiedote
Tuulivoimapuisto

Työ- ja elinkeinoministeriö ja puolustusministeriö ovat asettaneet työryhmän selvittämään keinoja aluevalvonnan ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi. Tavoitteena on parantaa tuulivoimahankkeiden etenemisen edellytyksiä itäisessä Suomessa. Työryhmän toimikausi on 1.2.-30.6.2024.

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on kasvanut viime vuosina nopeasti. Tuulivoimarakentaminen on keskittynyt toistaiseksi maamme läntisiin osiin. Yksi vaikuttava tekijä investointien alueelliseen sijoittumiseen ovat puolustusvoimien tarpeet ja aluevalvontajärjestelmän aiheuttamat rajoitteet.

Työryhmä valmistelee pidemmän aikajänteen vision tuulivoiman sijoittamismahdollisuuksista itäiseen Suomeen. Se muodostaa tilannekuvan hankkeiden kehityksestä alueella ja kuvaa rakentamisen estävät tekijät ottaen huomioon kaikki rakentamisen kokonaisuuteen vaikuttavat syy-yhteydet. 

Työssä otetaan huomioon myös aiemmat selvitykset aiheesta ja kansainväliset kokemukset soveltuvin osin, sekä kuullaan tuulivoima- ja muiden toimijoiden näkemyksiä rakentamisen esteistä ja ratkaisuehdotuksista itäisessä Suomessa.

”On kaikille selvää, että puolustusvoimien tarpeet on huomioitava tuulivoimarakentamisessa. Työryhmän tärkeänä tehtävänä on selvittää mahdollisia keinoja alueiden saamiseen puhtaan tuulienergian käyttöön. Itäisen Suomen huoltovarmuudesta ja teollisuuden investointikyvystä huolehtiminen on meidän kaikkien etu”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Työryhmä keskittyy erityisesti seuraaviin aiheisiin:

  • aluevalvontajärjestelmän teknologiset ratkaisut, niiden saatavuus ja rahoitus
  • mahdolliset vaihtoehdot kompensaatioaluemalliksi ja seurannaisvaikutukset
  • pitkän aikavälin visio tuulivoimasta itäisessä Suomessa
  • kirjaa huomiot muista estävistä syistä, joita selvitetään osana Itäisen Suomen ohjelmaa

Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen mahdollistaminen on omalta osaltaan tärkeää Suomen energiajärjestelmän hajauttamisen sekä alueiden elinvoimaisuuden säilyttämisen kannalta.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteena on parantaa itäisen Suomen tuulivoimarakentamista, jota ohjelman mukaan edistetään selvitysmies Arto Rädyn raportin (15.3.2023) suositusten mukaisesti aluevalvontaa vaarantamatta ja kansalaisten oikeusturvasta huolehtien. 

”Itä-Suomen elinvoima on tässä ajassa turvallisuuspoliittinen kysymys. Kaikki kivet on käännettävä, jotta alueelle saadaan lisää investointeja, työtä ja hyvinvointia. On tärkeää, että esteet tuulivoimahankkeiden tiellä selvitetään ja niihin etsitään eri tarpeet huomioivat ratkaisut”, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Ohjausryhmässä työ- ja elinkeinoministeriön, puolustusministeriön ja Pääesikunnan edustus

Nyt asetettu työryhmä koostuu ohjausryhmästä sekä operatiivisesta työryhmästä, joka valmistelee tilannekuvan ja toimenpide-ehdotukset, jotka esitellään ohjausryhmälle. Toimenpide-ehdotuksia kehitetään ohjausryhmän palautteen perusteella.

Ohjausryhmän muodostavat kansliapäälliköt Timo Jaatinen, työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Esa Pulkkinen puolustusministeriöstä sekä kenraaliluutnantti Vesa Virtanen Pääesikunnasta.

Operatiivisen työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja varapuheenjohtaja neuvotteleva virkamies Anu Sallinen puolustusministeriöstä.

Työryhmän muut jäsenet tulevat puolustusministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, sisäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja Ilmavoimien esikunnasta.

Lisätiedot:
kansliapäällikkö Timo Jaatinen; TEM, p. 0295 047 082 (ohjausryhmän puheenjohtaja) 
neuvotteleva virkamies Anu Sallinen, PLM, p. 0295 140 335
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6518 (operatiivisen työryhmän puheenjohtaja)