Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Uudistettu hankintalaki selkeyttää kilpailutusta ja nostaa kynnysarvoja

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2016 13.57
Tiedote

Hallitus esittää 22.6.2016 muutoksia hankintamenettelyä koskevaan lainsäädäntöön. Keskeisimmät muutokset koskevat uusia kilpailuttamismenettelyjä ja hankintojen kansallisia kynnysarvoja.

Hankintalaki velvoittaa julkisyhteisöt ja eräät muut toimijat, kuten vakiintuneesti julkista tukea saavat tahot kilpailuttamaan tietyn euromääräisen rajan ylittävät hankintansa avoimesti ja syrjimättömästi. Kansalliset kynnysarvot ovat euromääräisiä tasoja, joiden ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakeja.

Tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousisi 60 000 euroon nykyisen 30 000 euron sijaan. Sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen kynnysarvo kohoaisi 100 000 eurosta 400 000 euroon. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo pysyisi nykyisessä 150 000 eurossa. Kynnysarvojen alle jäävät hankinnat jäävät edelleen hankintalainsäädännön ulkopuolelle.

Hankintoja suositellaan kilpailutettavaksi myös pienempinä osina. Ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia voisi huomioida aiempaa enemmän. Uudistus keventää merkittävästi kansallisten kynnysarvojen mukaisia kilpailuttamismenettelyjä ja selkeyttää lain keskeisiä käsitteitä. Laki mahdollistaa myös joustoja tarjousten arviointiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikosrekisterilakia siten, että ehdokkaan tai tarjoajan johto- tai vastuuhenkilöä koskeva ote rikosrekisteristä voitaisiin luovuttaa hankintayksikölle käytettäväksi sen arvioimiseksi, koskeeko ehdokasta tai tarjoajaa laissa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste.

Hankintojen valvonta annettaisiin kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtäväksi. Hankintayksiköiden ohella myös yrityksille olisi tarjolla hankintaneuvontaa.

Jätehuollon hankintoihin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ympäristöministeriön lähiaikoina asettamassa työryhmässä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Esityksen pohjana olevien hankintadirektiivien täytäntöönpanomääräaika päättyi 18. huhtikuuta 2016.

Lisätiedot
Markus Ukkola, Puh. 029 504 7018
Tarja Sinivuori-Boldt, Puh. 029 504 7014

 
Sivun alkuun