Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle kantansa komission ehdotuksesta parantaa työsuhteisten harjoittelijoiden asemaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2024 14.01
Tiedote
Kuvassa on joukko nuoria opiskelijoita kävelemässä yhdessä.

Komissio ehdotti 20.3.2024 direktiiviä, joka parantaisi harjoittelijoiden työehtoja ja torjuisi harjoitteluksi naamioituja varsinaisia työsuhteita. Ehdotus sisältää useita säännöksiä, jotka auttaisivat työntekijöitä puolustamaan oikeuksiaan.

Direktiivin tarkoituksena olisi estää se, että työntekijälle maksettaisiin alhaisempaa palkkaa tai tarjottaisiin muuten huonompia työehtoja tämän ollessa harjoittelijan asemassa, jos hänen toimenkuvansa vastaa varsinaisia työntekijöitä.

Valtioneuvosto tukee direktiivin perustavoitteita – kansallista joustovaraa tarvitaan

Valtioneuvosto tukee sitä, että jäsenmaita sekä valvovia ja toimeenpanosta vastaavia tahoja kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota harjoittelijoiden asemaan. Direktiivin soveltamisala selkeytyisi, jos ehdotuksessa selvennettäisiin harjoittelun ja harjoittelijoiden määritelmiä.

Valtioneuvosto pitää erittäin tärkeänä varmistaa, ettei direktiivillä puututa kansalliseen koulutusjärjestelmään. 

Valtioneuvoston kannan mukaan ehdotuksella ei pidä myöskään rajoittaa työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia sopia harjoittelun edellytyksistä, kriteereistä ja harjoittelijan työsuhteessa sovellettavista työehdoista. Direktiiviehdotuksessa olisi huomioitava, että valvontaa suorittavat myös työmarkkinaosapuolet viranomaisten lisäksi.

Valtioneuvosto pyrkii keventämään ehdotuksen käsittelyssä liian yksityiskohtaista sääntelyä, jotka liittyvät muun muassa erilaisiin ilmoitusvelvollisuuksiin ja raportointeihin. Näin jäsenvaltioille, viranomaisille, yrityksille sekä työmarkkinaosapuolille tuleva hallinnollinen taakka pysyisi kohtuullisena.

Eduskunta muodostaa Suomen kannan valtioneuvoston kirjelmän pohjalta

Valtioneuvoston U-kirjelmä laaditaan niistä EU:ssa päätettävistä asioista, jotka sisältönsä puolesta kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Kirjelmässä esitetään kuvaus ehdotuksen pääasiallisesta sisällöstä ja vaikutuksista sekä valtioneuvoston kanta asiaan. Eduskunta muodostaa sen pohjalta Suomen kannan komission ehdotukseen.

Direktiiviehdotusta käsitellään tällä hetkellä EU:n neuvostossa. Neuvoston yleisnäkemyksen hakeminen jatkuu Unkarin puheenjohtajakaudelle. Uusi kesällä valittava Euroopan parlamentti aloittaa direktiivin käsittelyn, kun se on järjestäytynyt vaalien jälkeen. Kun molemmat toimielimet ovat muodostaneet kantansa, ne aloittavat kolmikantaneuvottelut komission kanssa. Neuvotteluissa sovitaan alustavasti direktiivin tekstistä, jonka nämä kolme toimielintä vielä hyväksyvät.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Seija Jalkanen, TEM, p. 0295 048 952
erityisasiantuntija Anna Toni, TEM, p. 0295 047 361