Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Yritystukien yhteinen tietovaranto otetaan käyttöön vuonna 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö 14.5.2020 13.41
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän tietosisältöä ja käyttäjäkuntaa laajennetaan. Tiedoista muodostuu kattava yritystukien yhteinen tietovaranto. Hallitus antoi lakiesityksen 14.5.2020, ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021.

Lakiesitys tehostaa yritystukien läpinäkyvyyttä, vaikuttavuuden arviointia ja tukien seurantaa ja lisää seurantatiedon saatavuutta.

Esitys velvoittaa valtion tukiviranomaiset ja niiden puolesta tukia myöntävät yhteisöt ja säätiöt tallettamaan tiedot myönnetyistä ja maksetuista EU-valtiontukisäännöt täyttävistä tuista yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään. Kyseisiä tukia oli vuonna 2019 yhteensä noin 2,4 miljardia euroa. Velvoite ei koske maa- ja metsätalouden alkutuotantoa eikä kalataloutta.

Lakiesitys lisää viranomaisten tiedonvaihtoa yritystuista

Tukiviranomaiset saavat oikeuden luovuttaa kyseisiä tukitietoja asiakastietojärjestelmän kautta toiselle tukiviranomaiselle salassapitosäännösten estämättä. Tämä mahdollistaa EU-valtiontukisääntöjen de minimis -tukien seurannan viranomaisten toimesta. Käytännössä vuodesta 2022 alkaen yritykseltä ei tarvitse enää kysyä tietoa siitä, onko se saanut de minimis -tukea kyseisenä vuonna tai kahtena edellisenä vuonna valtion viranomaiselta tai sen puolesta tukia myöntävältä yhteisöltä tai säätiöltä.

Työ- ja elinkeinoministeriö luovuttaisi tukiviranomaisten puolesta keskitetysti Euroopan komissiolle julkaisu- ja avoimuusvelvoitteen alaisen tuen myöntämistä ja maksamista koskevat tiedot. Tietovarannosta ilmoitettaisiin keskitetysti kaikki tukitiedot myös Tilastokeskukselle tilastojen laatimista varten. Työ- ja elinkeinoministeriö voi myös jatkossa julkaista julkisia tukitietoja verkkosivustollaan rajatusti esimerkiksi tukiohjelmittain, tukiviranomaisittain tai tukimuodoittain.

Tietoa yritystuista on jatkossa enemmän tarjolla

Esitys parantaa yhteistä tilannekuvaa yritystuista, kun tiedot ovat saatavilla kattavasti yhdestä paikasta. Läpinäkyvyys lisää tukien julkista kontrollia muun muassa niiden kohdentumisesta.  Datan saatavuus on edellytys sille, että riippumattomat vaikuttavuuden arvioinnit voivat kasvaa.

Hallinnollisen rasituksen arvioidaan myös hieman vähenevän. Jatkossa ajantasainen data olisi myös nopeammin saatavilla.  

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän teknisestä toteutusprojektista vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee ohjeet tukiviranomaisille järjestelmän käyttöönotosta.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, TEM, puh. 029 506 3532
neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM, puh. 029 506 3535

Sivun alkuun